رشته ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری

سوال

اطلاعات لازم درباره رشته ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری می دهید و راهنمایی می کنید؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-07-31T13:24:48+04:30 1 پاسخ 659 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-07-31T13:49:04+04:30

  رشته ژئومورفولوژی نظری درباره تاثیر عوامل محیطی بر زندگی و فعالیت های انسانی را مطالعه می کند که در مقطع کارشناسی ارشد دارای دو دسته ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است در کل ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواری های زمین است کلمه ژئومورفولوژی از یک کلمه یونانی است به معنی شناسایی ترکیب یافته است و کدضریب آن 2 می باشد.

  دروس پایه و اصلی:

  ریاضیات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای آبهای ایران، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، متون جغرافیایی به زبان خارجی، جغرافیای خاکها، جغرافیای نظامی ایران، مبانی جغرافیای سیاسی، فلسفه ی جغرافیا، زمین در فضا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی آب و هواشناسی، جغرافیای آبها، ژئومورفولوژی عمومی، جغرافیای زیستی، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیای اقتصاد عمومی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای روستایی( عمومی و ایران)، جغرافیای شهری( عمومی و ایران)

  دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای طبیعی:

  جغرافیای قاره ها، جغرافیای کوارترنر، زمین شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل ومرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران(۱): (جمعیت- اقتصادی)، جغرافیای انسانی ایران (۲): ( شهری – روستایی( نقشه برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ( با تاکید بر ایران).

  دروس تخصصی:
  آمار و احتمالات، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات جغرافیای جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، گرافیک، اردو نقشه برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، جغرافیای خلیج فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی.

  دروس مشترک بین شاخه های جغرافیا:
  جغرافیای آبها، جغرافیای خاکها، جغرافیای زیستی، آب و هوای ایران، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی، مبانی جغرافیای اقتصادی: کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی: صنعت، حمل و نقل و انرژی، جغرافیای سیاسی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای کوچ نشینی، پژوهش میدانی در جغرافیا ( روش تحقیق عملی)، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمالات۱، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، تاریخ علم جغرافیا، کارتوگرافی(نقشه کشی)، نقشه برداری( نظری و عملی)، نقشه خوانی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور، کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا، آمار و احتمالات :۲ کاربرد آمار در جغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی علم جغرافیا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی اقلیم شناسی ، آب و هوای کره زمین،

  برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد اسلامی گیلان آستارا
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اردبیل
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی اهر
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی گیلان رشت
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی تهران شهرری
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد اسلامی فارس لارستان
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی مرند
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی مشهد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد اسلامی یزد میبد
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد اسلامی مازندران نور
  دانشگاه اصفهان دانشگاه – دولتی اصفهان اصفهان
  دانشگاه پیام نور مرکز آباده دانشگاه پیام نور فارس آباده
  دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی ارومیه
  دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان دانشگاه پیام نور اصفهان اصفهان
  دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیرجند
  دانشگاه پیام نور مرکز سنندج دانشگاه پیام نور کردستان سنندج
  دانشگاه تبریز دانشگاه – دولتی آذربایجان شرقی تبریز
  دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه – دولتی تهران تهران
  دانشگاه تهران دانشگاه – دولتی تهران تهران
  دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه – دولتی خراسان رضوی سبزوار
  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ