رشته ویرایش و نگارش

سوال

آیا رشته ویرایش و نگارش هنوز هم در دانشگاهها وجود داره؟ این رشته یکی از گرایشهای ارشد زبان و ادبیات فارسی است.

خرید ادکلن

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )