درمان خانگی میخچه با لیمو

سوال

درمان خانگی میخچه با لیمو چگونه است ؟

در حال بررسی 0

پاسخ ( 1 )

  1. برای درمان توسط‌ لیمو هر شب قبل از خواب تکه ای لیمو ببرید و با استفاده از باند روی زخم ببندید و یک جوراب بپوشید تا یک شبانه روز بر روی زخم بماند .
    این عمل را هر شب تا زمانی که میخچه بهبود یابد تکرار کنید .

ارسال یک پاسخ