درخواست مهریه در دوران نامزدی و اشتغال دختر

سوال

آیا در دوران نامزدی دختر بخواهد مهریه اش را به اجرا بگذارد و بخواهد به سرزندگی اش برود و پسر نخواهد ببرد به سرزندگی اش ، دختر اگر شاغل باشد مهریه اش را بخواهد بدهد ، آیا ربطی به شاغل بودنش دارد یا خیر؟ اگر مهریه اش را بخواهد باید دیگر به سرکار نرود ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-02-24T23:23:07+03:30

  1- مهریه عندالمطالبه است و زن هروقت اراده کند می تواند مهریه اش را درخواست نماید . طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند عرنوع تصرفی می خواهد در آن بنماید .

  2- براساس ماده 1085 ق.م نیز ، زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید .

  3- مطابق ذیل ماده 1085 ق.م و مواد 1102 و 1106 و 1107 ، نفقه زن مشتمل بر مسکن ، البسه ، غذا و اثاث منزل از زمان وقوع عقد نکاح به عهده شوهر است .

  4- مطالبه مهر و نفقه جزء حقوق قانونی و شرعی زوجه ( زن ) است و هیچ ارتباطی به شغل و شاغل بودنش دارد .

  5- مستند به ماده 117 قانون مدنی شوهر صرفاً در صورتیکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی و شان خود یا زن باشد ، می تواند او را از شغلش منع کند .

  برای حصول این امر ابتدا باید دادخواست منع زوجه به اشتغال توسط شوهر به دادگاه تقدیم شود .

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )