درخواست سند زمین قولنامه ای

سوال

زمین به صورت قولنامه ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است . آخرین فردی که زمین را خریداری نمودهه در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام تنظیم سند ، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-02-23T08:40:45+03:30

    آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سندرا باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از آخرین خریدار تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده اند ، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )