درخواست دریافت نفقه از شوهر خسیس

سوال

همسر من پول به من نمی‌دهد و مخارج من را پرداخت نمی‌کند، چطور باید برای تامین این مخارج درخواست بدم ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-06-27T13:40:11+04:30

    شما باید دادخواست ترک انفاق مطرح کنید و همسر شما را دادگاه احضار می‌کند و همسر شما باید ثابت کند که نفقه پرداخت کرده است. وقتی زوجین در منزل هم زندگی می‌کند باید زوج نفقه پرداخت کند و زوجه تمکین می‌کند.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )