دانشگاه ها در رشته مامایی دانشجو می پذیرند؟

سوال

کدام دانشگاه ها در رشته مامایی دانشجو می پذیرند؟

حل شده 0
mina 3 سال 2017-12-20T00:18:01+03:30 1 پاسخ 637 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2017-12-20T00:18:49+03:30

  لیست دانشگاه های که در رشته مامایی دانشجو می پذیرند :
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  دانشگاه علوم پزشکی بم
  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  دانشگاه علوم پزشکی زابل
  دانشکده علوم پزشکی شوشتر
  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  دانشگاه علوم پزشکی همدان
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  دانشگاه علوم پزشکی قم
  دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
  دانشکده علوم پزشکی کردستان
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  دانشگاه علوم پزشکی اراک
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  دانشکده علوم پزشکی گناباد
  دانشگاه علوم پزشکی یزد
  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ