جزئیات استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال 96

سوال

می خواستم جزئیات استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال 96 بدونم !

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. صندوق تامین خسارت های بدنی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود، تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش در چند حوزه خدمتی به صورت قراردادی جذب کند.

  مقدمه :
  به حول و قوه الهی به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام و در راستای بهینه سازی فرآیند استخدام صندوق تامین خسارتهای بدنی ، شرایط و ضوابط آزمون استخدامی (سال ۱۳۹۶) به شرح زیر اعلام می گردد

  تعاریف :
  مفاهیم برخی از اصطلاحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است
  الف)دستگاه های اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه های که شمول قانون ، بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه های اجرایی نامیده می شود

  ب) مقاطع تحصیلی: مقطع تحصیلی نشانگر طول مدت تحصیل و نوع مورد اعطایی در پایوان تحصیلات دانشگاهی (و سطوح

  حوزی مرتبط) است که عبارتند از:
  ۱ – کارشناسی (لیسانس) ۲ – کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)
  ج) بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطل بومی استان یا شهرستان تلقی میگردند:
  ۱ – شهرستان محل تولد داوطل یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
  ۲ – استان محل تولد داوطل یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. (جهت اعمال ضرایب استانی)
  ۳ – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
  ۴ – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شادل و بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا  بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد (جهت اعمال ضرایب استانی)
  ۵ – داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متولی یا متناسب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
  ۶  – داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متولی یا متناسب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد. (جهت اعمال ضرایب استانی)
  ۷ – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشود. (جهت اعمال ضرایب شهرستانی)
  ۸ – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشود. (جهت اعمال ضرایب استانی)
  ۹ – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. (جهت اعمال ضرای شهرستانی)
  ۱۰ – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. (جهت اعمال ضرای استانی)
  تذکر ۱ : پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای ۷ الی ۱۰ صرفاً برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
  تذکر ۲ : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب ، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسم وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد
  د) ایثارگران سهمیه ۲۵ درصد : شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشند
  ه) ) ایثارگران سهمیه ۵ درصد : رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت.
  تأیید مدت حضور در مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی درگیر جهت بهره مندی رزمنودگان از امتیوازات، تسهیلات و خودمات حسب مورد بر عهده مراجع ذیل می  باشد
  الف ) معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
  ) معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
  مستخدمین دولت و صاحبان مشادل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
  پ) معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
  توضیحات عمومی :

  شرایط عمومی استخدام :
  – داشتن تابعیت ایران
  – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکحی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی چمهوری اسلامی ایران
  -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (برای آقایان)
  تذکر: ملاک عمل برای ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، زمان برگزاری آزمون می باشد.
  معاینه پزشکی،مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان،شورای پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) می باشد.
  – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
  – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
  -عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح
  – عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت و یا پیمانی با دستگاه های اجرایی در زمان ثبت نام.
  تذکر: داوطلبان استخدام،نبایستی جزو نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاه های اجرایی باشند.
  – داشتن مدرک(رشته تحصیلی و گرایش) با مقطع تحصیلی اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام.
  تذکر۱: داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایم احراز مشادل این دفترچه راهنمای ثبت نام مطابقت داشته باشد و عنوان
  رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در دیر اینصورت حذف خواهند شد.
  تذکر۲: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فرادت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون می باشد. ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.
  تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
  – جانبازان ، آزادگان،فرزندان و همسران شهدا،فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند،و رزمندگان با سابقه حداق ل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف
  میباشند.
  – افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
  – رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضورداوطلبانه در جبهه.
  – داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و شرکت هوای تحوت پوشش آنها، شرکت های بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،موسسات
  و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش انها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.
  – مدت خدمت ضرورت به شریم حداکثر سن مقرر در آگهی استخدامی اضافه می شود.

  مواد آزمون:
  به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه حاوی سوال های عمومی و یک دفترچه حاوی سوال های اختصاصی داده خواهد شد.
  کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای با ضری یک (۱) ) طراحی خواهد شد. ضمناً به ازای هر سوال غلط،یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
  الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
  ۱- فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)
  ۲- ریاضی و آمار مقدماتی
  ۳- زبان و ادبیات فارسی
  ۴- معارف اسلامی
  ۵- زبان انگلیسی عمومی
  ۶- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  ۷- هو و توانمندی های عمومی
  تبصره: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان،بر اساس مجموع ترازشده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
  ب- مواد آزمون تخصصی:
  مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشادل در جدول شماره ۱ مشخص شده است.
  ج) پرداخت وجه و زمان ثبت نام:
  ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۷ انجام خواهد پذیرفت.
  متقاضیان واجد شرایم می بایست از روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ به سایت پژوهشکده بیمه به آدرس http://www.irc.ac.irمراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت
  نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
  لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را
  یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتی اثرداده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
  زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

  کارت شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت پژوهشکده بیمه به آدرس http://www.irc.ac.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۱۵ در تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت
  شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  زمانبندی آزمون :
  ثبت نام الکترونیکی ۲۳ آذر ۱۳۹۶ لغایت ۷ دی ۱۳۹۶
  صدور کارت ورود به جلسه آزمون ۱۰ دی ۱۳۹۶ لغایت ۱۴ دی ۱۳۹۶
  برگزاری آزمون ۱۵ دی ۱۳۹۶

  برای مشاهده خبر در سایت مرجع هم اینجا کلیک کنید . 

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )