جدایی بدون مشخص کردن مهریه هنگام عقد

سوال

من 2 ماه عقد کردم ، در زمان عقد مهریه مشخص نشد و اکنون می خواهیم از هم جدا شویم با توجه به اینکه رابطه ای با همسرم نداشتم و به ایشون دست نزده ام آیا باید مهریه پرداخت کنم ؟

حل شده 0
mina 3 سال 1 پاسخ 556 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  1. اگر از پزشکی قانونی نامه ای بر باکره بودن ایشون داده شود و ایشون باکره باشند در این صورت طبق ماده 1093 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر بیش از نزدیکی از هم جداشوند زن مستحق مهریه می باشد ولی در این حالت مهرالمثل به مهرالمتعه مبدل خواهد شد.

    مهرالمتعه : در صورتی که مرد اقدام به طلاق زن قبل از زناشویی و قبل از تعیین مهر نماید زن مستحق مهرالمتعه است که مهریه است که مرد برحسب وضعیت و امکانات مالی خود اگر ثروتمند باشد بیشار و اگر فقیر باشد کمتر به زن پرداخت می کند .

    مهرالمثل : زمانی است که در عقد مهر تعیین نشده باشد و بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد. در تعیین مهرالمثل صفات و خصوصیان زن ملاک است .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ