جدایی بدون مشخص کردن مهریه هنگام عقد

سوال

من 2 ماه عقد کردم ، در زمان عقد مهریه مشخص نشد و اکنون می خواهیم از هم جدا شویم با توجه به اینکه رابطه ای با همسرم نداشتم و به ایشون دست نزده ام آیا باید مهریه پرداخت کنم ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-02-21T20:47:33+03:30

  اگر از پزشکی قانونی نامه ای بر باکره بودن ایشون داده شود و ایشون باکره باشند در این صورت طبق ماده 1093 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر بیش از نزدیکی از هم جداشوند زن مستحق مهریه می باشد ولی در این حالت مهرالمثل به مهرالمتعه مبدل خواهد شد.

  مهرالمتعه : در صورتی که مرد اقدام به طلاق زن قبل از زناشویی و قبل از تعیین مهر نماید زن مستحق مهرالمتعه است که مهریه است که مرد برحسب وضعیت و امکانات مالی خود اگر ثروتمند باشد بیشار و اگر فقیر باشد کمتر به زن پرداخت می کند .

  مهرالمثل : زمانی است که در عقد مهر تعیین نشده باشد و بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد. در تعیین مهرالمثل صفات و خصوصیان زن ملاک است .

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )