ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان 98

سوال

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان 98 به چه صورت است ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. دانشگاه اصفهان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 98 دانشجو می پذیرد .

  دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان مقطع کارشناسی پيوسته سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اعلام شده و با رعایت شرایط زیر اقدام می کند :

  1 -شرایط ثبت نام :

  الف ) دانشجویان مقطع کارشناسی پيوسته ( ورودیهای بهمن 93 و مهر و بهمن 94 ) که پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود به لحاظ ميانگين کل ، جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نيمسال تحصيل دانش آموخته شوند .

   

  ب ) رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپيادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط با ارائه معرفی نامه از دبيرخانه اجرایی المپياد دانشجویی کشور

   

  تبصره 1-1 – ظرفيت اول پذیرش بدون آزمون هر کد رشته محل رشته های کارشناسی ارشد ، ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رتبه اول واجد شرایط دانشگاه اصفهان خواهد بود که توسط گروه های آموزشی مربوطه به واجدین شرایط اطلاع رسانی خواهد شد ، لذا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه اصفهان الزم نيست در این فراخوان شرکت نمایند .
  دانشجویان رتبه دوم به بعد از دانشگاه اصفهان همراه با متقاضيان خارج از دانشگاه در مصاحبه شرکت خواهند نمود ؛ اطلاع رسانی به این دسته از متقاضيان نيز به عهده گروه آموزشی خواهد بود .
  تبصره 1-2 – دانشجویان و دانش آموختگان واحدهای پردیس دانشگاههای دولتی ، دوره های مجازی ، نيمه حضوری ، غيرحضوری ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پيام نور ، موسسات غيرانتفاعی ، دانشگاه جامع علمی کاربردی ، حوزه های علميه و دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه اصفهان نمی باشند .
  تبصره 1-3 – پذیرش برای سال تحصيلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار امکان پذیر است .
  تبصره 1-4 – این آیين نامه شامل دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی پيوسته ( با رعایت شرط بند الف فراخوان ) می شود و فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی سالهای قبل و کارشناسی ناپيوسته مجاز به شرکت در فراخوان نيستند .
  تبصره 1-5 – چنانچه طول دوره تحصيل به دلایلی خارج از اختيار دانشجو ( بيماری ، مأموریت والدین یا همسر و یا بدليل زایمان ) حداکثر دو نيمسال تحصيلی بيش از مدت زمان مذکور در این آیين نامه شود ، درخواست دانشجو پس از تأیيد کميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل ، برای استفاده از تسهیلات آیين نامه در دانشگاه اصفهان قابل بررسی خواهد بود .

  2 – زمان ثبت نام :

  – زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در فراخوان بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان ، از 11/10/1397 لغایت 03/11/1397 و از طریق مراجعه به آدرس زیر انجام می شود :

  http://golestan.ui.ac.ir/home

  برای مطالعه متن کامل فراخوان ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان 98 – 99 کلیک کنید .

  منبع : دانشگاه اصفهان

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ