تمکین یعنی چی ؟

سوال

تمکین یعنی چیست ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-02-23T09:32:03+03:30

  تمکین به معنای دست دادن ، فرمان بردن ، قبول کردن و پا برجا کردن ، نیرو و قدرت دادن و فرمانبرداری مباشد . تمکین کردن به معنای فرمان بردن ، اطلاعت کردن ، قبول کردن ، پذیرفتن است . در قانون اطاعت کردن زوجه از زوج است اینکه محدوده ی اطاعت کردن چیست و یا در چه حدی زن باید از شوهر اطاعت کند در مواد 1114 و 1108 قانون مدنی قید شده است .

  اما به طور کلی دو نوع تمکین وجود دارد ، تمکین عام و تمکین خاص

  تمکین عام :

  حضور زن در منزل شوهر و سکونت کردن او ، اطاعت کردن زن از شوهر در حد متعارف است . بنابراین زوج نمی تواند زوجه را در حدی محدود نماید که عرف جامعه اجازه نمی دهد . اگه قانونگذار زوجه را مکلف به تمکین نموده است ( در مواردی که فاقد مغرر شرعی باشد ) لکن در مواردی به وی اجازه داده است که در صورت وجود شرایطی با اخذ نفقه از تکلیف خودداری نماید .

  تمکین خاص :

  اعمال زناشویی است ، یعنی اگر زن به میل خود شروع به تمکین خاص و ایفاء وظایف زناشویی نمود نمی توان از این امر خودداری نمود .

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )