استخدام رسمی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس آزاد

سوال

دانشجوي دانشگاه فرهنگيان پرديس(آزاد)استخدام رسمي اموزش وپرورش ميشوند؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. دروود
    برای خود دانشگاه فرهنگیان بله استخدام رسمی می شوند.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ