تعدیل مهریه

سوال

تعدیل مهریه چیست ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-02-21T21:11:38+03:30
  این پاسخ ویرایش شده است.

  تعدیل مهریه چیست ؟

  در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی میشود.یعنی در صورتی که زوج بعد از ارائه دادخواست اعسار و تعیین شرایط پرداخت باز هم قادر به پرداخت نباشد ؛میتواند دادخواست تعدیل در تقسیط بدهد تا شرایط اقساط به نفع وی باشد.
  طبق قانون زوجه مالک مهریه می باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که امکان دارد مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد. در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی(توانایی پرداخت) را رد نماید.
  به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین در این حالت زوجه موظف ی شود تمکن مالی زوج را اثبات نماید. همیشه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد ،و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی برای پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین رو همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود دارد .

  شرایط تعدیل مهریه

  این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:
  ۱ ، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط شناخته می شود.
  ۲ ، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.
  تغییر اتفاقات آینده مانع ایجاد تغییر در حکم نخواهد شد. معنای این جمله آن است که تغییر وضعیت مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر تغییر کند .
  بنابراین ممکن است معسر امروز ، فردا از اعسار خارج گردد. پس موضوع تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت ، به گونه ای که مقدمه ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.
  ابعاد تعدیل
  • بعد اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ
  • بعد دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ
  به طور مثال ؛ مرد بعد از صدور حکم اعسارش از سوی دادگاه ، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق و درآمد ثابت ماهیانه اش بیشتر می شود. در این شرایط دیگر نمی توان زوج را معسر به صورت مطلق تلقی نمود.
  لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود.
  البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر یکباره تغییر کند و بهبود یابد ؛ دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت ،چرا که در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود دارد .
  از طرفی حتی ممکن است که زوج معسر ، دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت مرد می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )