ترجمه و متن آهنگ Shallow از Lady Gaga و Bradley Cooper

سوال

ترجمه و متن آهنگ Shallow از Lady Gaga و Bradley Cooper را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. ترجمه و متن آهنگ Shallow از Lady Gaga و Bradley Cooper

  Tell me somethin’, girl

  Are you happy in this modern world?

  Or do you need more?

  Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

  یه چیزی بهم بگو دختر

  توی این دنیای مدرن شاد هستی؟

  یا بیشتر می خوای؟

  چیزه دیگه ای هست که دنبالش باشی؟

  ( از همین ابتدا مشخص است که کوپر می خواهد بداند گاگا تا چه اندازه می خواهد رشد کند و آیا به یک زندگی معمولی راضی است یا خیر. )

  I’m fallin’

  In all the good times I find myself longin’ for change

  And in the bad times, I fear myself

  من عاشق شدم

  ( عاشقِ ) تمام وقتای خوبی که برای تغییر تلاش می کردم

  و وقتای بدی که از خودم می ترسیدم

  Tell me something, boy

  Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

  Or do you need more?

  Ain’t it hard keepin’ it so hardcore?

  یه چیزی بهم بگو پسر

  از پر کردن اون خلاء خسته نشدی؟

  یا بیشتر می خوای؟

  ادامه دادن سخت نیست، خیلی سخته؟

  I’m fallin’

  In all the good times I find myself longin’ for change

  And in the bad times, I fear myself

  من عاشق شدم

  ( عاشقِ ) تمام وقتای خوبی که برای تغییر تلاش می کردم

  و وقتای بدی که از خودم می ترسیدم

  I’m off the deep end, watch as I dive in

  I’ll never meet the ground

  Crash through the surface, where they can’t hurt us

  We’re far from the shallow now

  من روی سطح عمیقم ، در حالی که شیرجه می زنم نگاه می کنم

  هرگز به زمین نمی خورم

  از سطح عبور می کنم، جایی که نمی تونن بهمون آسیب برسونن

  حالا از سطح کم عمق دوریم

  In the sha-ha-sha-ha-low

  In the sha-ha-sha-la-la-la-low

  In the sha-ha-sha-ha-ha-low

  We’re far from the shallow now

  توی عمق کم

  توی عمق کم

  توی عمق کم

  حالا از سطح کم عمق دوریم

  I’m off the deep end, watch as I dive in

  I’ll never meet the ground

  Crash through the surface, where they can’t hurt us

  We’re far from the shallow now

  من روی سطح عمیقم ، در حالی که شیرجه می زنم نگاه می کنم

  هرگز به زمین نمی خورم

  از سطح عبور می کنم، جایی که نمی تونن بهمون آسیب برسونن

  حالا از سطح کم عمق دوریم

  In the sha-ha-sha-ha-low

  In the sha-ha-sha-la-la-la-low

  In the sha-ha-sha-ha-ha-low

  We’re far from the shallow now

  توی عمق کم

  توی عمق کم

  توی عمق کم

  حالا از سطح کم عمق دوریم

  منبع: bedunim.ir

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ