ترجمه و متن آهنگ For The Rest Of My Life از Maher Zain

سوال

ترجمه و متن آهنگ For The Rest Of My Life از Maher Zain را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. ترجمه و متن آهنگ For The Rest Of My Life از Maher Zain

  I praise Allah(God) for sending me you my love
  خدا رو بخاطر فرستادن تو (به پیش من) شکر میکنم عزیزم
  You found me home and sail with me
  برام خونه ای پیدا کردی و با هم به سفر رفتیم
  And Im here with you
  و من اینجا با تو هستم
  Now let me let you know
  و حالا بذار بهت بگم
  You
  ve opened my heart
  تو قلب من رو باز کردی
  I was always thinking that love was wrong
  چون همیشه فکر می کردم عشق دروغه
  But everything was changed when you came along
  OOOOO
  ولی با اومدن تو همه چیز تغییر کرد
  And theres a couple words I want to say
  و چند تا چیز دیگه مونده که بهت بگم
  For the Rest of My Life
  برای باقی عمرم
  Ill be with you
  با تو خواهم موند
  I
  ll stay by your side honest and true
  در کنار تو راستکار و خالص خواهم موند
  Till the end of my time
  تاآخرین لحظه زندگیم
  Ill be loving you. loving you
  عاشقت خواهم موند، عاشقت خواهم موند
  For the Rest of My Life
  برای باقی عمرم
  Thru days and night
  شبها و روزها
  I
  ll thank Allah(God) for open my eyes
  خدا رو شکر میکنم که چشمان من رو باز کرد
  Now and forever I
  حال و برای همیشه من
  Ill be there for you
  من اونجا پیش تو خواهم بود
  I know that deep in my heart
  اینو از ته قلبم میدونم
  I feel so blessed when I think of you
  وقتی به تو فکر می کنم احساس خوشبختی می کنم
  And I ask Allah(God) to bless all we do
  و از خدا میخوام تا تمام کارهای ما رو بیامرزه
  You
  re my wife and my friend and my strength
  تو همسر منی، دوست من، قدرت من
  And I pray were together eternally
  و دعا می کنم که برای همیشه با هم بمونیم
  Now I find myself so strong
  و حالا خودم رو بسیار قدرتمند میبینم
  Everything changed when you came along
  چون با اومدنت همه چیز تغییر کرد
  OOOO
  And there’s a couple word I want to say
  و چند تا چیز دیگه مونده که بهت بگم
  For the Rest of My Life
  برای باقی عمرم
  I
  ll be with you
  با تو خواهم موند
  Ill stay by your side honest and true
  در کنار تو راستکار و خالص خواهم موند
  Till the end of my time
  تا آخرین لحظه زندگیم
  I
  ll be loving you. loving you
  عاشقت خواهم موند، عاشقت خواهم موند
  For the Rest of My Life
  برای باقی عمرم
  Thru days and night
  شبها و روزها
  Ill thank Allah(God) for open my eyes
  خدا رو شکر میکنم که چشمان من رو باز کرد
  Now and forever I
  حال و برای همیشه من
  I
  ll be there for you
  من اونجا پیش تو خواهم بود
  I know that deep in my heart now that youre here
  از ته قلبم میدونم که اینجا پیش منی
  In front of me I strongly feel love
  روبروی منی، قدرتمندانه احساس عاشقی می کنم
  And I have no doubt
  و شکی ندارم
  And I
  m singing loud that Ill love you eternally
  و بلند میخونم که تا آخر عمرم عاشق می مونم 0
  For the Rest of My Life
  برای باقی عمرم
  I
  ll be with you
  با تو خواهم موند
  Ill stay by your side honest and true
  در کنار تو راستکار و خالص خواهم موند
  Till the end of my time
  تاآخرین لحظه زندگیم
  I
  ll be loving you. loving you
  عاشقت خواهم موند، عاشقت خواهم موند
  For the Rest of My Life
  برای باقی عمرم
  Thru days and night
  شبها و روزها
  Ill thank Allah(God) for open my eyes
  خدا رو شکر میکنم که چشمان من رو باز کرد
  Now and forever I
  حال و برای همیشه من
  I
  ll be there for you
  من اونجا پیش تو خواهم بود
  I know that deep in my heart
  اینو از ته قلبم مبدونم

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ