ترجمه و متن آهنگ Change از XXXTENTATION

سوال

ترجمه و متن آهنگ Change از XXXTENTATION را قرار می دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-22T12:14:04+04:30 1 پاسخ 1060 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  1
  2019-04-22T12:15:28+04:30

  ترجمه و متن آهنگ Change از XXXTENTATION

  Mmm, baby, I don’t understand this

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  You’re changing, I can’t stand it

  داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

  My heart can’t take this damage

  قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

  And the way I feel, can’t stand it

  و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

  Mmm, baby, I don’t understand this

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  You’re changing, I can’t stand it

  داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

  My heart can’t take this damage

  قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

  And the way I feel, can’t stand it

  و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

  Mmm, baby, I don’t understand it

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  Girl, you’re makin’ it hard for me

  دختر.داری اینو واسم سخت میکنی

  Girl, you’re makin’ it hard for me

  دختر.داری اینو واسم سخت میکنی

  Girl, you’re makin’ it hard for me, uh, mmm

  دختر.داری اینو واسم سخت میکنی

  Girl, you’re makin’ it hard for me

  دختر.داری اینو واسم سخت میکنی

  Girl, you’re makin’ it hard for me

  دختر.داری اینو واسم سخت میکنی

  Girl, you’re makin’ it hard for me

  دختر.داری اینو واسم سخت میکنی

  Mmm, baby, I don’t understand this

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  You’re changing, I can’t stand it

  داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

  My heart can’t take this damage

  قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

  And the way I feel, can’t stand it

  و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

  Mmm, baby, I don’t understand this

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  You’re changing, I can’t stand it

  داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

  My heart can’t take this damage

  قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

  And the way I feel, can’t stand it

  و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

  Mmm, baby, I don’t understand this

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  You’re changing, I can’t stand it

  داری تغییر میکنی.نمیتونم اینو تحمل کنم

  My heart can’t take this damage

  قلبم نمیتونه این صدمه رو بپزیره

  And the way I feel, can’t stand it

  و اینطوری که احساس میکنم.نمیتونم تحمل کنم

  Mmm, baby, I don’t understand it

  عزیرم.من اینو درک نمیکنم

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ