ترجمه و متن آهنگ Andy Williams به نام Love Story

سوال

ترجمه و متن آهنگ Andy Williams به نام Love Story را قرار می دهید ؟

حل شده 0
کاربر مهمان 1 سال 1 پاسخ 238 مشاهده 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. ترجمه و متن آهنگ Andy Williams به نام Love Story

  Where do I begin

  از کجا آغاز کنم

  To tell the story

  Of how great a love can be

  گفتن ماجرایی را که یک عشق چقدر می تواند بزرگ باشد

  The sweet love story
  that is older than the sea

  ماجرای عاشقانه شیرینی را که از دریا کهن سال تر است

  The simple truth about
  the love She brings to me

  حقیقتی ساده درباره عشقی که او به می بخشد

  Where do I start

  از کجا آغاز کنم ؟

  with her first hello

  با اولین سلامش

  She gave a meaning

  To this empty world of mine.

  به دنیای خالیم معنا داد

  There is never be another love

  عشق دیگری دوباره نخواهد بود

  Another time

  She came into my life

  And made the living fine

  زمانی دیگر او به زندگیم آمد و زندگی را زیبا کرد

  She fills my heart

  او قلبم را پر می کند !

  With very special things

  او قلبم را با چیزهای خاص پر می کند

  With angel songs

  With wild imagining

  با آوازهای فرشتگان ، با تصورات وحشی

  She fills my soul

  With so much Love

  او قلبم را با عشقی بزرگ پر می کند

  That everywhere I go

  I am never lonely

  که هر جا می روم با عشق او هیچوقت تنها نیستم

  With her along.

  Who could be lonely

  چه کسی می تواند تنها باشد ؟

  I reach for her hand
  It’s always there

  به سوی دست هایش دست دراز می کنم ، او همیشه حاضر است

  How long does it last

  چقدر طول خواهد کشید ؟

  can love be measure by the
  hours in a day

  آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

  I have no answers now
  But this much I can say

  اکنون جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

  I know I ll need her Till the stars.

  All burn away

  می دانم به او نیاز دارم تا زمانی که ستارگان همه خاموش شوند

  And she be there

  و او باقی خواهد بود .

  How long does it last

  چقدر طول خواهد کشید ؟

  Can be love measure

  by the hours in a day

  آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

  I have no answers

  Now But this much I can say

  اکنون جوابی ندارم ولی می توانم بگویم که

  I know I ll need her Till the

  ’til the stars all burn away

  می دانم به او نیاز دارم تا زمانی که ستارگان همه خاموش شوند

  And S he’ll be there

  و او باقی خواهد بود

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ