ترجمه متن آهنگ My Heart will Go On ( تایتانیک ) از Celine Dion

سوال

ترجمه متن آهنگ My Heart will Go On ( تایتانیک ) از Celine Dion را قرار می دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-22T10:47:25+04:30 1 پاسخ 396 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-22T10:48:45+04:30

  ترجمه متن آهنگ My Heart will Go On ( تایتانیک ) از Celine Dion

  خواننده: Celine Dion
  آلبوم: Let’s Talk About Love
  سال انتشار: ۱۹۹۷
  آهنگ: Pop
  نویسنده آهنگ: (Will Jennings (lyrics), James Horner (music

  Every night in my dreams, I see you, I feel you
  هر شب در رؤیاهایم تو را می بینم و احساست می کنم

  That is how I know you go on
  آن طور است که می دانم تو چنین می مانی

  Far across the distance and spaces between us
  فراتر از فاصله و فضاهای بین ما

  You have come to show you go on
  آماده ای که به من نشان دهی چنین می مانی

  [Chorus] Near, far, wherever you are
  نزدیک، دور، هر جایی که هستی

  I believe that the heart does go on
  باور می کنم قلب همینطور خواهد ماند

  Once more you open the door
  یک بار دیگر در را باز می کنی

  And you’re here in my heart
  و در قلبم جای می گیری

  And my heart will go on and on
  و قلبم همینطور خواهد ماند

  Love can touch us one time and last for a lifetime
  عشق می تواند یکبار رخ دهد و برای یک عمر باقی بماند

  And never let go till we’re gone
  و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

  Love was when I loved you
  عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

  One true time I hold too
  یک زمان واقعی، من تو را داشتم

  In my life we’ll always go on
  در زندگی من، ما همیشه چنین خواهیم ماند

  [Chorus] Near, far, wherever you are
  نزدیک، دور، هرجایی که هستی

  I believe that the heart does go on
  من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

  Once more you open the door
  یک بار دیگر در را باز می کنی

  And you’re here in my heart
  و در قلبم جای می گیری

  And my heart will go on and on
  من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

  [Outro] You’re here, There’s nothing I fear
  تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم

  And I know that my heart will go on
  و می دانم که قلبم چنین باقی خواهد ماند

  We’ll stay forever this way
  ما همیشه چنین می مانیم

  You are safe in my heart
  تو در قلب من در پناه خواهی بود

  …And my heart will go on and on
  و قلب من برای تو خواهد تپید و خواهد تپید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ