تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه آزاد

سوال

شرایط تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه آزاد برای دانشجویان به چه صورت است ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. شرایط تحصیل همزمان در دو رشته برای دانشجویان دانشگاه آزاد

  برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش و برگزیدگان‌ المپیادهای علمی دانش‌ آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش و برگزیدگان جشنواره خوارزمی با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و کسانی که دارای هیچ یک از این شرایط مذکور نیستند ولی به دلیل داشتن ویژگی هایی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه و تایید شورای آموزشی دانشگاه، به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته شوند از سوی دانشگاه به شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی معرفی خواهند شد و پس از بررسی و تایید شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی می توانند از امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی استفاده نمایند.

  رشته دوم باید دارای چه شرایط و ویژگی هایی باشد؟

  • نکته مهم این است که امکان تحصیل همزمان در دو رشته تنها برای دانشجویان مقطع کارشناسی امکان پذیر است و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مجاز به تحصیل همزمان در دو رشته نمی باشند.
  • رشته دوم می بایست جزو رشته هایی باشد که به تایید شورای هدایت استعدادهای درخشان رسیده باشد. ( در واقع رشته دوم یا باید جزو رشته های مورد نیاز توسعه فرهنگی و یا مورد نیاز توسعه علمی کشور باشد و یا مکمل رشته اول دانشجو باشد در غیر این صورت باید به بررسی و تایید شورای آموزشی دانشگاه رسیده و سپس برای تایید نهایی به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
  • دانشجویی که قصد تحصیل همزمان در دو رشته را دارد  فقط یک بر می تواند از این امکان استفاده نماید و هنگام تحصیل در رشته دوم، حق تغییر آن را ندارد.
  • اگر دروس عمومی و برخی دروس پایه، اصلی و تخصصی دانشجو در هر دو رشته یکسان باشد نیازی به گذراندن مجدد آن دروس در رشته دوم نیست.
  • در صورت تایید استاد مشاور دانشجو مجاز خواهد شد در هر نیمسال تحصیلی، حداکثر 27 واحد از مجموع دروس دو رشته را بگذراند.
  • معرفی دانشجویان پسر به سازمان نظام وظیفه، پس از فارغ التحصیلی از هر دو رشته خواهد بود.
  • دانشجو در صورت گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی می تواند جهت تحصیل در رشته دوم در خواست خود را که به تایید استاد مشاور رسانده، به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود برساند. معاونت آموزشی دانشگاه دانشجو را کتبا به دانشکده مربوط به همان دانشگاه و یا دانشگاه دیگر معرفی و مراتب را به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل می نماید.

  توجه داشته باشید که این شرایط مختص دانشجویان استعدادهای درخشان می باشد. دانشجویان عادی که قصد تحصیل در دو رشته را دارند می توانند یکی از رشته های دانشگاه پیام نور را به عنوان رشته دوم ( همزمان با رشته اول در دانشگاه آزاد ) انتخاب نمایند.

  منبع : iranmoshavere.com

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ