تحصیل همرا با کار

سوال

ببخشید من معلم هستم امکانش هست بعد از قبولی از آزمون ارشد طول هفته سر کارم باشم و پنج شنبه و جمعه دانشگاه برم ؟؟

0

ارسال یک پاسخ