بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

سوال

بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی کدام هستند ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

  این بسته مخصوص کسانیه که به رتبه بسیار خوب فکر می کنند. پایه علمی خوبی دارند و زمان نسبتا خوبی برای مطالعه در نظر گرفتند اما دیر شروع به درس خوندن کردند و یا اگر زود شروع کردند زمانی بین 4 تا 5 ساعت می تونند بذارن.

  روش تدریس (Teaching Methodology): Principles of Language Learning and Teaching; By Dan Douglas Brown + Techniques and Principles in Language in Language Teaching; By Dian Larsen Freeman + مدرسان شریف

  آزمون سازی (Testing): Testing Language Skills; By Farhady, Jafarpour, Birjandy (فجب) + تستینگ ماهان

  زبان شناسی (Linguistics): مدرسان شریف

  گرامر:  Grammar Digest

  لغت:​ 504 + 1100 +3500 Words

  ریدینگ : بخش درک مطلب کتاب های GRE + TOEFLسوالات Reading  کنکورهای سال پیش

  کتاب زبان عمومی (ویژه آزمون مجموعه زبان انگلیسی) مدرسان شریف یا کتاب زبان عمومی مخصوص داوطلبان تخصصی زبان پوران پژوهش

  مجموعه تستهای سالهای گذشته آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی: مدرسان شریف

  توجه:

  این دسته از دوستان تاحد امکان باید بهترین تایم را در روز برای مطالعه انتخاب کنند که احساس خستگی و به تبع آن ناامیدی از درس خواندن نداشته باشند. مدیریت زمان، حفظ تمرکز هنگام مطالعه و استفاده از اصول و استراتژی های مفید درس خواندن برای این عزیزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه می خواهند در زمان موجود بهترین نتیجه را بگیرند. برنامه ریزی استراتژیک و استفاده از تجربه ی افراد موفق، کمک شایانی به این داوطلبان می کند. بنابراین، با تسلط بر این منابع، استفاده ی بهینه از زمان، مطالعه زمان بندی شده و منظم منابع ذکر شده، به هدف خود خواهند رسید.

  منبع: 3gaam.com

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ