برنامه زمانی ثبت‌نام آزمون توليمو 97

سوال

برنامه زمانی ثبت‌نام آزمون توليمو 97 به چه صورت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-03-20T13:51:31+03:30

  برنامه زماني ثبت‌نام آزمون توليمو در سال 1397 به شرح ذيل است:

  رديف دوره

  زمان برگزاري

  حـوزه هـاي بـرگـزاري

  تاريخ برگزاري

  1 127 اردیبهشت تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،رشت،کرمانشاه،گرگان و بندرعباس 97/02/20
  2 128 تیر تهـران 97/04/21
  3 129 مرداد تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، زاهدان و بيرجند 97/05/25
  4 130 شهريور تهران 97/06/22
  5 131 مهر تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،کرمان، رشت، کرمانشاه،یزد،زنجان، گرگان، بیرجند، کیش،چابهار و بندرعباس 96/07/26
  6 132 آبان تهران 96/08/24
  7 133 آذر تهـران،مشهد،اصفهان،شیراز،تبریز،کرمان،رشت،کرمانشاه،یزد،زنجان،گرگان،کیش، بندرعباس، زاهدان و بیرجند 97/09/29
  8 134 دي تهران 97/10/27
  9 135 بهمن تهـران مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت،، كرمانشاه، يزد، زنجان، گرگان، کیش، بندرعباس، زاهدان و چابهار 97/11/25
  10 136 اسفند تهران 97/12/23

  منبع : sanjesh.org

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )