باردار شدن زن در ازدواج موقت و رسمی نکردن ازدواج

گزارش
سوال

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

با خانمی ازدواج موقت کردم و حال ایشان باردار شده است، اصرار میکند که این ازدواج در دفتررسمی ازدواج و طلاق ثبت شود وگرنه از من شکایت می کند آیا این حق را دارد؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مطابق ماده 21 قانون حمایت از خانواده جدید ثبت ازدواج موقت ضروری نیست جزء در موارد زیر:

  1- باردار شدن زوجه

  2- توافق والدین

  3- شرط ضمن عقد

  و در صورت که زوج از این امر خودداری کند، مطابق ماده 49 همان قانون به حبس و جزای عقدی و ثبت ازدواج محکوم میشود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ