انتخاب رشته مدیریت کشاورزی

سوال

اطلاعاتی درباره انتخاب رشته مدیریت کشاورزی می دهید؟ و راهنمایی می کنید

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-08-20T18:48:43+04:30 1 پاسخ 535 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-08-20T19:26:38+04:30

  رشته مدیریت کشاورزی یکی از شاخه های علوم کشاورزی می باشد. هدف رشته مدیریت کشاورزی تربیت افرادی متخصص و متعهد می باشد که بتوانند به یاری و مساعدت اعضاء سازمان تولیدی کشاورزی به بهترین شکل از منابع بهره ببرند. دانشجویان رشته مدیریت کشاورزی باید عشق و علاقه و مهارت در رشته کشاورزی , ذهنی خلاق و تجزیه تحلیل گر , قدرت خوب بیان و اعتماد به نفس را دارا باشد تا بتوانند در این رشته موفق شوند. رشته مدیریت کشاورزی در دانشگاه های زیر تدریس می شود:
  _ [ روزانه ] , دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج )
  _ [ روزانه ] , دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
  _ [ نوبت دوم ] , دانشگاه تهران ( محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج )
  _ [ نوبت دوم ] , دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل
  سرفصل دروس رشته مدیریت کشاورزی مقطع کارشناسی ارشد شامل:

  ( دروس تخصصی الزامی )
  مديريت كشاورزي تكمیلي _ توسعه پايدار و مديريت منابع كشاورزي _ حسابداري و امور مالي در كشاورزي _ تجزيه و تحلیل اقتصاد و سیاستھاي كشاورزي _ كاربرد كامپیوتر پیشرفته در كشاورزي _ رفتار سازماني و رھبري تكمیلي _ كاربرد برنامه ريزي رياضي در مديريت كشاورزي _ روش تحقیق در مديريت كشاورزي _ كارورزي _ سمینار

  ( تخصصی اختیاري )
  روستا شناسي و توسعه روستايي _ تجارت بین المللي محصولات كشاورزي _ ارزشیابي پروژه _ نظامھاي بھره برداري در واحدھاي تولیدي _ برنامه ريزي زراعت و باغباني _ حل مسئله موردي (پروژه)

  ( جبرانی عمومی )
  اشنائي با اينترنت _ اشنائي با كامپیوتر _ وصیت نامه امام

  ( جبرانی تخصصی )
  مكانیزاسیون كشاورزي _ ديمكاري _ زراعت نباتات صنعتي _ زراعت نباتات علوفه اي _ میوه ھاي مناطق معتدله _ سبزيكاري عمومي _ مباني و مديريت محیط زيست _ مرتعداري

  (جبرانی تخصصی )
  اقتصاد كشاورزي _ اقتصاد خرد (1) _ اقتصاد كلان (1) _ اقتصاد تولید_ اقتصاد رياضي _ بازاريابي محصولات كشاورزي _ حسابداري (1)

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ