انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان

سوال

توضیح کوتاهی درباره رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش کودک و نوجوان ارائه می دهید؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-07-30T16:51:12+04:30 1 پاسخ 758 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-07-30T17:23:49+04:30

  این رشته جزء زیر مجموعه رشته زبان و ادبیات فارسی است که به تازگی به رشته زبان و ادبیات فارسی اضافه شده است . این رشته نحوه برخورد و ارتباط با کودکان از طریق متن و داستان است که قطعاَ یادگیری ارتباط درست کودک و نوجوان در فرهنگ و شکل گیری دنیای آن نقش به سزایی دارد . دروس این رشته شامل :
  (( ترم اول ))
  _تطور متون شعر فارسي ( پايه ) . واحد نظری (2)
  _ كتاب هاي تصويري ( اصلي ) . واحد نظری (2)
  _تطور متون نثر فارسي ( پايه ) . واحد نظری (2)
  *كودك و تفكر خلاق (اختیاری) . واحد نظری (2)
  (( ترم دوم ))
  _ساخت دستوري زبان فارسي ( پایه) . واحد نظری (2)
  _نقد و نظريه ادبيات كودك ( اصلي ) . واحد نظری (2)
  _متون نظم و نثر عربي ( پايه ) . واحد نظری (2)
  *ادبيات ديني كودك و نوجوان (اختياري ) . واحد نظری (2)
  _بلاغت كاربردي (پایه) . واحد نظری (2)
  (( ترم سوم ))
  _فلسفه و روانشناسي كودكي و نوجواني (اصلي ) . واحد نظری (2)
  _ نظريه ها و نقد ادبي (پايه). واحد نظری ( 2 )
  _ بازنويسي و باز آفريني متون كهن فارسي و ادبيات عامه براي كودك (اصلی ) . واحد نظری (2)
  _ روش تحقيق در ادبيات كودك و نوجوان ( اصلي ) . واحد نظری (2)

  ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
  _پایان نامه . واحد عملی (6)

  ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)
  _سمينار (تحقيق و تتبع نظري) (آموزش محور) ( سمینار) . واحد نظری (2)
  _رمان نوجوان (آموزش محور) ( اختیاری) . واحد نظری (2)
  _كودك و رسانه(آموزش محور) ( اختیاری) . واحد نظری (2)

  دروس پيشنياز (براي كليه شيوه هاي پژوهش محوروآموزش محور)
  _آشنايي با ادبيات كودك(كليات و مبناها) . واحد نظری (2)
  _ تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در ايران . واحد نظری (2)
  _تاريخ ادبيات كودك و نوجوان در جهان . واحد نظری (2)

  زبان و ادبیات فارسی کد ضریب 2

  دوره

  دانشگاه

  رشته / گرایش

  اول

  دوم

  توضیحات

  روزانه

  دانشگاه شهید بهشتی – تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  6

  روزانه

  دانشگاه شیراز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  7

  روزانه

  دانشگاه گیلان – رشت

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  13

  روزانه

  دانشگاه هرمزگان – بندرعباس

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  5

  نوبت دوم

  دانشگاه شهید بهشتی – تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  2

  نوبت دوم

  دانشگاه گیلان – رشت

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  10

  نوبت دوم

  دانشگاه هرمزگان – بندرعباس

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  2

  پردیس خودگردان

  دانشگاه شیراز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  7

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجفآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجفآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز شهرکرد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز داراب

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز داراب

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز مهریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  15

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجفآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز فارسان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرمآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  غیرانتفاعی

  دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  20

  فقط زن

  غیرانتفاعی

  موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  20

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نجفآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری – مرکز فارسان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز فریمان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرمآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان

  40

  آموزش محور

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ