انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

سوال

کمی توضیح درباره انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری می‌دهید و راهنمایی می‌کنید؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-07-30T14:04:17+04:30 1 پاسخ 602 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-07-30T15:06:45+04:30

  ادبیات پایداری جزء زیر مجموعه رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی کد ضریب 3 است و این رشته به تازگی به عنوان گرایش رشته زبان و ادبیات فارسی اضافه شده است و همینطور که از نامش پیداست درباره موضوع پایداری کشور خود و ملل گوناگون است.
  که دروس ترم اول شامل :
  تطور متون شعر فارسی (پایه) . واحد نظری (2)
  حماسه های مذهبی و تاریخی ( اختیاری ) . واحد نظری (2)
  تطور متن نثر فارسی ( پایه) . واحد نظری (2)
  مبانی ادبیات پایداری ( تخصصی) . واحد نظری (2)

  در دروس ترم اول پیش نیاز لازم نیست.

  دروس ترم دوم :
  ساخت دستوری زبان فارسی ( پایه) . واحد نظری (2)
  *تاريخ تحليلي ادبيات معاصر (با تكيه بر ادبيات انقلاب اسلامي) ( اختیاری ) . واحد نظری (2)
  تحلیل متون نظم پایداری ( تخصصی ) . واحد نظری (2)
  متون نظم و نثر عربي ( پایه ) . واحد نظری (2)
  تاريخ تحليلي ادبيات پايداري فارسي ( تخصصی ) . واحد نظری (2)

  که پیش نیاز درس تحلیل متون نظم پایداری و تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی ( مباني ادبيات پايداري) است.

  دروس ترم سوم :
  نظريه ها و نقد ادبي ( پایه ) . واحد نظری ( 2)
  تحليل متون نثر پايداري ( تخصصی ) . واحد نظری (2)
  مطالعات تطبيقي ادبيات پايداري ايران و جهان ( تخصصی ) . واحد نظری (2)
  بلاغت كاربردي (پایه) . واحد نظری (2)

  که پیش نیاز تحلیل متون نثر پایداری ( مباني ادبيات پايداري) و برای مطالعات تطبیقی پایداری ایران و جهان (تاريخ تحليلي ادبيات پايداري فارسي) است.

  ترم چهارم (مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور )
  این ترم شامل پایان نامه است و واحد عملی آن (6) است . پیش نیاز در ترم چهارم لازم نیست.

  زبان و ادبیات فارسی کد ضریب 3

  دوره

  دانشگاه

  رشته / گرایش

  اول

  دوم

  توضیحات

  روزانه

  دانشگاه اصفهان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  12

  روزانه

  دانشگاه تبریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  14

  روزانه

  دانشگاه تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  روزانه

  دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  13

  روزانه

  دانشگاه رازی – کرمانشاه

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  12

  روزانه

  دانشگاه سمنان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  روزانه

  دانشگاه شاهد – تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  شرایط در انتهای دفترچه

  روزانه

  دانشگاه شهرکرد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  10

  روزانه

  دانشگاه شهید باهنر – کرمان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  روزانه

  دانشگاه شیراز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  5

  روزانه

  دانشگاه لرستان – خرمآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  4

  روزانه

  دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  7

  روزانه

  دانشگاه یزد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  15

  نوبت دوم

  دانشگاه اصفهان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  5

  نوبت دوم

  دانشگاه تبریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  9

  نوبت دوم

  دانشگاه تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  6

  نوبت دوم

  دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  4

  نوبت دوم

  دانشگاه سمنان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  نوبت دوم

  دانشگاه شاهد – تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  4

  شرایط در انتهای دفترچه

  نوبت دوم

  دانشگاه شهید باهنر – کرمان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  7

  نوبت دوم

  دانشگاه لرستان – خرمآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  4

  نوبت دوم

  دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  3

  نوبت دوم

  دانشگاه یزد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  پردیس خودگردان

  دانشگاه تبریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  14

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

  پردیس خودگردان

  دانشگاه شیراز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  5

  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز برازجان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز برازجان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهر جدید پردیس

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  15

  آموزش محور

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  8

  پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  15

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز برازجان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز خرمشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرمآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی پیام نور

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  غیرانتفاعی

  دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  20

  غیرانتفاعی

  موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  20

  غیرانتفاعی

  موسسه غیرانتفاعی گلستان – گرگان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  20

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز برازجان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز خرمشهر

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرمآباد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  مجازی ویژه شاغلین

  دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز یزد

  زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

  40

  آموزش محور

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ