انتخاب رشته برنامه ریزی منطقه ای

سوال

اطلاعات لازم درباره رشته برنامه ریزی منطقه ای به چه شکل است؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-08-01T22:50:05+04:30 1 پاسخ 490 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-08-01T23:02:03+04:30

  برنامه ریزی منطقه ای به معنی برنامه ریزی برای انسان ها , فعالیت ها و منطقه ای است که این فعالیت در آن شکل می گیرد تا داوطلبان این رشته بتوانند در سطح ملی و جهانی به برتری های نسبی برسند . همچنین اهداف این رشته برنامه ریزی منطقه ای می توان به عمران, توسعه مناطق , کاهش اختلاف سطح شهر و روستا در درون منطقه , میان منطقه و توسعه پایدار منطقه ای , تعدیل ساختار توسعه _ اقتصادی _ اجتماعی منطقه , افزایش سریع درآمد سرانه داخل منطقه , افزایش کارایی اقتصادی , اطمینان از حفاظت محیط زیست و بهبود آن و منابع طبیعی اشاره کرد.

  مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد ضریب 1
  دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
  روزانه دانشگاه ارومیه برنامه ریزی شهری 14
  روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین برنامه ریزی شهری 12
  روزانه دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی شهری 9
  روزانه دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری 5
  روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران برنامه ریزی شهری 10
  روزانه دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 12
  روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران برنامه ریزی شهری 10
  روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران برنامه ریزی شهری 6
  روزانه دانشگاه کردستان – سنندج برنامه ریزی شهری 8 پذیرش با عنوان مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  روزانه دانشگاه گیلان – رشت برنامه ریزی شهری 8
  روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر برنامه ریزی شهری 9
  روزانه دانشگاه هنر برنامه ریزی شهری 9
  روزانه دانشگاه هنر اصفهان برنامه ریزی شهری 10
  روزانه دانشگاه یزد برنامه ریزی شهری 5
  روزانه دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی منطقه ای 6
  روزانه دانشگاه تهران برنامه ریزی منطقه ای 5
  روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران برنامه ریزی منطقه ای 10
  روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران برنامه ریزی منطقه ای 6
  روزانه دانشگاه گیلان – رشت برنامه ریزی منطقه ای 8
  روزانه دانشگاه تهران مدیریت شهری 5
  نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین برنامه ریزی شهری 2
  نوبت دوم دانشگاه تهران برنامه ریزی شهری 5
  نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران برنامه ریزی شهری 3
  نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران برنامه ریزی شهری 10
  نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران برنامه ریزی شهری 2
  نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت برنامه ریزی شهری 4
  نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر برنامه ریزی شهری 8
  نوبت دوم دانشگاه هنر برنامه ریزی شهری 5
  نوبت دوم دانشگاه یزد برنامه ریزی شهری 3
  نوبت دوم دانشگاه تهران برنامه ریزی منطقه ای 5
  نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران برنامه ریزی منطقه ای 3
  نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران برنامه ریزی منطقه ای 1
  نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت برنامه ریزی منطقه ای 4
  نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت شهری 5
  پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی شهری 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
  پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) برنامه ریزی شهری 15
  پردیس خودگردان دانشگاه شیراز برنامه ریزی شهری 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
  پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج برنامه ریزی شهری 8 پذیرش با عنوان مهندسی شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه در کرج) برنامه ریزی شهری 9
  پردیس خودگردان دانشگاه یزد برنامه ریزی شهری 5
  پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) برنامه ریزی منطقه ای 15
  پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت برنامه ریزی منطقه ای 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق – بجنورد برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرتو – زاهدان برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو – اصفهان برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت – شهرکرد برنامه ریزی شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد مدیریت شهری 20
  غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک – نوشهر مدیریت شهری 20
  مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد برنامه ریزی شهری 30 آموزش محور – فقط زن
  مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد برنامه ریزی شهری 30 آموزش محور – فقط مرد
  مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران برنامه ریزی شهری 40 آموزش محور
  مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران مدیریت شهری 40 آموزش محور
  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ