اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه پیام نور

سوال

اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه پیام نور در چه تاریخی است ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

  1. انتظار می رود طبق‌ روال سالهای گذشته نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه پیام نور ، نیز در بهمن ماه در اختیار داوطلبان قرار بگیرد . داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه پیام نور ، پس از اعلام زمان دقیق از‌طریق‌ سازمان سنجش میتوانند با استفاده از‌‌ شماره پرونده و‌ یا شماره داوطلبی نتایج خود را مشاهده کنند .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ