اعتبار حق طلاق در عقدنامه

سوال

طلاق توسط زوجه در عقدنامه (حق طلاق) معتبر است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

    0
    2018-03-14T09:46:54+03:30

    بسیاری از خانم‌ها فکر می کنند به صرف اینکه در عقدنامه ذکر کنند حق طلاق دارند می توانند براحتی و در هرزمانی خود را مطالقه نمایند. در حالی که حق طلاق با ذکر در عقدنامه به زوجه تعلق نمی‌گیرد، زیرا این حقی است که شرع به مرد داده است و مرد نمی تواند این حق را به دیگری واگذار کند.

    برای حل این مشکل زوج باید به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل بدهد که هرزمان خواست بتواند از طرف زوج خود را مطلقه کند، در واقع همچنان حق طلاق با مرد است اما زن به وکالت از وی می تواند خود را طلاق دهد.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )