اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 97

سوال

اصلاحات دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 97 چیاست ؟

حل شده 0
تازه وارد

پاسخ ( 1 )

 1. من عین اطلاعیه سازمان سنجش رو ارسال می کنم :

  پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 12 و 96/09/22 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 در تمامي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان ثبت‌نام كننده در آزمون مذكور مي‌رساند، اصلاحاتي به شرح ذيل در دفترچه راهنماي ثبت‌نام صورت گرفته است. لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه در زمان مقرر (از تاريخ 96/09/16 لغايت 96/09/26) در آزمون مزبور ثبت‌نام نموده‌اند مي‌رساند، اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان از روز دوشنبه مورخ 96/11/30 لغايت روز پنجشنبه مورخ 96/12/03 بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: http://www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصلاحات مشروح ذيل، نسبت به مشاهده و كنترل اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام و در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات اقدام نمايند.

  ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نگرديده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه در بازه زماني فوق (96/11/30 لغايت 96/12/03) اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

  اصلاحات دفترچة راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1397

  رديف

  كد رشته

  عنوان رشته امتحاني

  عنوان رشته

  مورد و يا موارد اصلاحي

  1

  1105

  علوم‌اقتصادي

  1) علوم‌اقتصادي

  گرايش‌هاي زير با كد ضريب (1) اضافه شده است:

  11) اقتصاد مالي اسلامي

  12) اقتصاد آموزش

  2

  1105

  علوم‌اقتصادي

  2) اقتصاد نفت و گاز

  گرايش‌هاي زير با كد ضريب (1) اضافه شده است:

  1) تجارت نفت و گاز

  2) نهادها و سياست‌هاي بين‌الملل در نفت و گاز

  3) حقوق تجاري و قراردادهاي بين‌اللملي نفت و گاز

  4) مديريت مالي نفت و گاز

  3

  1108

  مجموعهعلوماجتماعي

  15) مطالعات اوقات فراغت

  گرايش‌هاي زير با كد ضريب (7) اضافه شده است:

  1- مديريت

  2- برنامه ريزي فضايي

  3- فرهنگ و تمدن

  4

  1108

  مجموعهعلوماجتماعي

  8) مديريت خدمات اجتماعي

  اين رشته از مجموعة علوم اجتماعي حذف و پذيرش دانشجو براي رشته مديريت خدمات اجتماعي از رشته‌امتحاني مددكاري اجتماعي‌(كد 1139) انجام مي‌پذيرد.

  5

  1130

  مجموعهعلومسياسيوروابطبين‌الملل

  6) تربيت مربي علوم سياسي

  كد ضريب اين رشته (1) است.

  * پذيرش دانشجو در رشته «تربيت مربي علوم سياسي» منحصراً براي مرکز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي قم (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) صورت خواهد گرفت.

  6

  1138

  مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي

  4) تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

  عنوان رشته به ارتباطات اجتماعي با گرايش تبليغات فرهنگي تغيير كرده است.

  7

  1142

  مجموعهمديريت

  2) مديريت دولتي

  گرايش مديريت تطبيقي و توسعه به مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي تغيير كرده است.

  8

  1142

  مجموعهمديريت

  10) مالي

  گرايش مستغلات حذف شده است.

  9

  1148

  مجموعهمديريتكسبوكاروامورشهري

  1) مديريتكسبوكار

  گرايش زير با كد ضريب (1) اضافه شده است.

  8) انرژي

  10

  1251

  مجموعهمهندسيبرق

  12) مهندسينانوفناوري

  گرايش نانوالكترومكانيك به سيستم‌هاي ميکرو و نانو الکترومکانيک تغيير يافته است.

  11

  1257

  مجموعهمهندسيشيمي

  1) مهندسيشيمي

  گرايش صنايع پتروشيمي حذف شده است.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ