آیا شرکت تلفیق و هنر قانونی است ؟

سوال

چند وقتی هستش که کار کردن تو شرکت بازاریابی شبکه ای ( نتورک مارکتینگ ) تلفیق و هنر به هم پیشنهاد شده. می خواستم بدونم آیا این کار قانونی است ؟
این شرکت نوع فعالیتش غیرقانونی نیست ؟
قیمت محصولات شرکت تلفیق و هنر واقعیست آیا ؟

آیا این سوال مفید بود؟
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.8 (10 رای)
حل شده 0

جواب ها ( 19 )

 1. ایا شرکت تلفیق هنر قانونی هست؟ اگر هست چرا سامانه پیامکی 30006082 میگوید این شرکت هرمی و فعالیت در ان جرم محسوب می‌شود
  این شرکت هم هر لحظه بخواهد کار را تعطیل و به فعالیت خود پایان میدهد و هیچ تظمینی برای بازاریابان نخواهد بود… در قوانین و مقررات خود شرکت چنین قید شده بود

  • دروود
   این سامانه آیا برای مرکز دولتی است ؟ این سامانه برای یک سایت شخصی است و استناد و زیر سوال بردن یک شرکت با یک سایت شخصی که می تواند نظرات شخصی خود را در این سامانه درج کند به نظر شما کار درستی است ؟ و دقیقاً شما چه چیزی ارسال کردید که نوشته شرکت تلفیق هرمی است ؟

 2. آیا فعالیت شرکت تلفیق و هنر به اقتصاد کشور لطمه نمی زنه ؟

  • 1 ) در تولیدات صنایعِ دستيِ هنری از مواد اولیة نه چندان گرانقیمت و حتی مواد اولیهای كه ارزش ریالی چندانی ندارند
   استفاده میشود و هنرمندان، آن را به یک اثر گران قیمت تبدیل میكنند. این یعنی ارزش افزودة بسیار باالیی توسط هنرمند ایجاد میشود و بدون اینکه از منابعِ ملی برداشتی شود، كالاهای ارزشمند در مقیاس جهانی تولید میشود كه خود تأثیر بسیار مثبتی بر تولید و اقتصاد كشور میگذارد.
   2 )كالاهای صنایعِ دستيِ هنری ایران بیش از اینکه در داخل كشورمان دارای ارزش باشند در خارج از مرزهای ایران شناخته شده و ارزشمند و پرطرفدار هستند. این مهم را در كنار این موضوع قرار دهید كه برای این محصوالت در هیچ كجای دنیا ممنوعیت واردات وجود ندارد و اینکه فروش آن توسط قویترین روش فروش، یعنی بازاریابی شبکه ای انجام میشود؛ این یعنی صادراتِ بیشتر و ورودِ ارزِ بیشتر كه خود شاخص مهمی در رشد و تعالی اقتصاد محسوب میشود.
   3 )در سایة فروش بسیار بالایی كه تجارت بازاریابی شبکه ای ایجاد میكند هنرمندان عزیز كشورمان دلگرم شده و علاوه بر
   تعالی روزافزونِ هنر، چرخه تولید این كالاها به گردش درآمده، فرصتهای شغليِ بیشماری برای ایشان نمایان میشود.
   همانگونه كه همة ما میدانیم همین افزایش تولید و اشتغالزایی كه در سایة آن ایجاد میشود نیز، خود یکی از شاخصهای
   مهمِ یک اقتصاد پویا میباشد.

 3. من کار کنم تا بقیه پول در بیارن؟

  • از شما يک سؤال دارم: اگر فردي به يک نجاري مراجعه نمايد و زير نظر استاد نجار كار كردن را آغاز نمايد، پس از اينکه كم كم كار كردن را ياد گرفت و آن استاد او را استخدام كرد، آيا آن فرد ميتواند بگويد كه من كار ميكنم و استاد پول مفت ميگیرد؟!!
   حقیقت اين است كه در اين صنعت بیش از اينکه شما به تنهايي براي حامیانتان سودآور باشید، حامیانتان براي شما مفید هستند. بنابراين اگر تصمیم داريد كه سازمان شما شکل بگیرد، اين را مطمئن باشید كه بدون استفاده از جزوات،
   آموزشها و چک كردنها و استراتژي دادنهاي هفتگيِ راهبرانتان، اين كار براي شما به تنهايي شدني نیست. پس اين را به ياد داشته باشید كه اين يک كار برنده – برنده است و از طرفي چند ماه ديگر خود شما در جايگاه چنین عزيزاني قرار ميگیريد و چند صد نفر و سپس چندين هزار نفر در سازمانتان فعال خواهند بود كه شما به صورت مستقیم و يا غیر مستقیم به ايشان
   كمک ميكنید تا زندگي با كیفیتي باالتر را تجربه نمايند و اين روند به همین ترتیب ادامه دارد.

 4. شرکت حتما محصولاتش رو گرونتر از بازار میفروشه که میتونه اینقدر پورسانت بده؟

  • عموماً در تولیدات صنایعِ دستی هنری از مواد اولیهای استفاده میشود كه از لحاظ ریالی ارزش چندانی ندارند و
   هنرمند است كه باعث خلق یک اثر ارزشمند و گران قیمت میشود. این بدان معناست كه ارزش كاالهای صنایعِ دستيِ هنری با هنرمند آن سنجیده میشود و عموماً نمونة مشابهی از آن در بازار یافت نمیشود. در عین حال در شركت تلفیق هنر، اثرِ دستِ هنرمندان كشورمان پس از تولید، توسط یک كارشناس خبره بررسی شده و در اتحادیة صنایع دستی كشور قیمت‌گذاری میشود.
   همچنین با یک پرس و جوی ساده میتوان به این نتیجه رسید كه كالاهای شبیه به آنها در بازار سنتی به قیمتهای بالاتری به
   فروش میرسند.

 5. شرکت تلفیق و هنر چطور میتونه این همه پورسانت بده؟ ورشکست نمیشه؟ چه کسی اونو تضمین کرده که میتونه پورسانت ها رو بده؟

  • برای اینکه حجم پاداشهای پرداخت شده از حاشیة سود فروش كاالها بیشتر نشود یا به اصطالح، شركت وارد پلن معکوس نشود سوپاپهای اطمینانی در نظر گرفته شده است كه به اختصار به برخی از آنها میپردازیم:
   1 )اگر به ازای هر دَه امتیاز خرید، بدون شرطِ تعادل پاداش پرداخت شود حجم بسیار زیادی از مبلغ فروش، بلافاصله پس
   از وصول، به صورت پاداش پرداخت خواهد شد؛ ولی شرط تعادل 5 به 5 باعث میشود بخشی از امتیازها به صورت طلب باقی بماند و گردشِ ماليِ وروديِ شركت از خروجيِ آن به میزان قابل توجهی بیشتر شود.
   2 )میدانیم كه برای هر جایگاه درآمدزایی، سقف درآمدی دو میلیون تومان در روز تعیین شده است. وقتی در هر سمت
   جایگاه شما بیش از 25 امتیاز در روز خرید جدید اتفاق بیفتد و مثالً در یک سمت، 100 امتیاز طلب داشته باشید و در سمت دیگر، 30 امتیاز جدید خرید انجام شود، به غیر از اینکه فقط برای 25 امتیاز آن پاداش دریافت میكنید و برای 5 امتیاز باقیمانده هیچ پاداشی پرداخت نمیشود، سمتِ 100 امتیازی شما نیز همسطح سمت دیگر میشود كه اصطالحاً به آن Out Flash گفته میشود.
   3 )به ازای هر تعادل 30 امتیازی یعنی هر 2 میلیون و 400 هزار تومان پاداش، مبلغ200 هزار تومان از پاداشهای شما
   كسر میشود و یک بن خرید كاال به ازای آن پرداخت میشود كه میتوانید با آنها از محصوالت شركت خرید كنید. بابت این خریدها هیچگونه پاداشی به هیچ كسی پرداخت نمیگردد.
   4 )به ازای اولین تعادل شصت امتیاز یک جایگاه ویژه با قابلیت درآمدزایی تا سقف 2 میلیون تومان در روز به شما اعطا
   میشود ولی برای فعال شدن آن شما یک كاالی سه امتیازی از محصوالت شركت را خریداری مینمایید. البته مبلغ آن از
   پورسانتهای شما كسر میگردد و بابت خرید این كاال نیز پورسانتی پرداخت نمیگردد.

 6. اگر روزی کل ایران عضو شوند چی؟

  • اين سؤال از جمله سؤالات رايج و قديمي در اين صنعت ميباشد. به اين موضوع توجه كنید:
   تا امروز حتي يک شركت در جهان نبوده كه كل مردمِ حتي يک كشور به طور كامل عضو آن شده باشند، حتي در
   شركتهايي كه بیش از 60 سال سابقة فروش شبکه اي دارند. اين موضوع به اين دلیل است كه در عمل درصد زيادي از افراد،
   كار در اين صنعت را براي خود انتخاب نميكنند. حال به داليل مختلف كه اصلي‌ترين آن متفاوت بودن روند كار در اين صنعت نسبت به تمامي مشاغل ديگر ميباشد.

 7. از کجا معلوم مجوز شرکت تلفیق و هنر رو لغو نکنند؟

  • پاسخ این سؤال را به چند بخش تقسیم میكنیم:
   تا پیش از تاریخ 06/06/1390 هیچ شركتی در ایران نبوده كه در مجوز فعالیت آن واژة “بازاریابی شبکه ای” قید شده
   باشد، اگر هم شركتهایی مدعی چنین امری شده بودند باید گفت كه ایشان صرفاً مدعی شده بودند و چنین چیزی وجود واقعی نداشته، پس در نتیجه كالا در گذشته شركتی كه دارای مجوز بازاریابی شبکه ای بوده باشد وجود نداشته كه اكنون بتوان گفت چرا بعد از مدتی مجوز ایشان لغو گردیده است.
   در رابطه با شركتِ سوئدی اوریفلیم نیز باید بگوییم كه این شركت به واقع دارای ساختار سالمی از نظر بازاریابی شبکه ای بود، ولی چون در زمانی وارد ایران شد كه هنوز قوانین بازاریابی شبکه ای به مرحله تدوین نهایی نرسیده بود، این شركت نتوانست در آن زمان مجوز بازاریابیشبکهای را دریافت نماید و پس از مدتی در زمانی كه تدوین قوانین بازاریابی شبکه ای در كشورمان به اتمام رسید، در آن قید شده بود كه در چند سال نخستین، به شركتهای غیرایرانی مجوز بازاریابی شبکه ای داده نخواهد شد. از این رو اوریفلیم نیز نتوانست مجوز این كار را دریافت نماید، پس این شركت نیز دارای مجوز بازاریابی شبکه ای نبوده كه بخواهد بعد از مدتی مجوز آن لغو شده باشد.
   حال بررسی نماییم كه چند درصد احتمال دارد كه مجوز شركتهای فعال در این صنعت روزی در كشور ما لغو گردد:
   در ماه آبان سال 1388 وزارت بازرگانی جمهوری اسالمی، طی فراخوانی عمومی اعالم داشت كه تمامی شركتهای مایل به
   فعالیت در صنعت بازاریابیشبکهای میتوانند مدارک و درخواست خود را به این سازمان ارائه نمایند. بیشک اقدامات عملی این سازمان در راستای تحقیقات و تدوین قوانین این صنعت از حداقل یک سال قبل از آن آغاز شده بود )یعنی حداقل از سال 1387) در نتیجه هماكنون حدود 10 سال است كه مسئولین مربوطه تیمِ بزرگی را جهت كار بر روی این صنعت قرار دادهاند. طبق اعالم خود وزارت بازرگانی تیمی از سوی این سازمان به كشور آمریکا اعزام شده و به مدت شش ماه در آنجا آموزشهایی تخصصی در زمینه بازاریابی شبکه ای گذرانده‌اند. از طرفی دیگر كارگروهی كه مسئولیت نظارت بر شركتهای بازاریابیشبکهای را بر عهده دارند متشکل از: وزارت اطلاعات، سازمان اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت )وزارت بازرگانی سابق و نهایتاً نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران میباشند. در واقع چهار تا از بزرگترین سازمانها و نهادهای كشوريِ ایران در حدود 10 سال است كه بر روی این صنعت در حال صرف زمان میباشند. یقیناً اگر قرار نبود این صنعت به صورتِ بلندمدت و همیشگی در كشور ما فعالیت نماید، چنین پایهریزی طوالنی مدت و عظیمی برای آن انجام نمیگرفت. ضمناً با 7 شركت شروع شد و اكنون بیش از 20 مجوز صادر شده است.
   1 ) اما به راستی چرا این صنعت دارای اهمیت بوده و به چه دلیل دولتِ ما بر روی آن، این مدتِ چشمگیر را زمان گذاشته است؟ اشتغالزایی؛ به دلیل نداشتن محدودیت در آغاز کار و داشتن آینده کاریِ فوق‌العاده، بسیاری از افراد که به
   دالیل مختلف بر سر کارهای دیگر نمیرفتند، به این کار خواهند پرداخت
   2 ) جلوگیری از ورود كاالی قاچاق. نظارتی كه بر روی تعداد محدودی شركت بازاریابی شبکه ای صورت میگیرد خیلی
   بیشتر از نظارتی است كه بر روی چند ده هزار فروشـگاه عادی صورت میگیرد. و از آنجا كه شـركتهای فعال در صنعت
   بازاریابی شبکه ای برای تک تکِ محصوالت خود باید مجوز جداگانهای بگیرند، امکان فروش كاالهای قاچاق را نخواهند داشت
   3 ) جلوگیری از فعالیتِ شركتهای ناسالم. از آنجا كه تعداد زیادی از مردم ایران طعم درآمدهای فوقالعادة این صنعت را
   چشیدهاند، لذا با تمام مبارزاتی كه دولت با شركتهای ناسالم داشت باز هم آنها موفق به عضوگیری در بین مردم ما میشدند. از این رو شاید بهترین راهکار برای مبارزه با شركتهای ناسالم، وجود شركتهای سالم و مفید در كشور باشد كه هم جذابیتهای آن شركتهای قبلی را داشته باشند و هم آسیبهای آنها را نداشته باشند. پس از مدتی افزایش صادراتِ تولیدات داخلی به خارج از كشور انجام میشود كه در نتیجه واردات ارز را در پی خواهد داشت. در شهریور ماه سال 1392،دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شركتهای فعال در عرصة نتورک ماركتینگ صادر گردید مبنی بر این موضوع كه: با توجه به نظر دولت جمهوری اسالمی بر حمایت از تولیدات داخلی، شركتهای بازاریابیشبکهای باید حداقل نود درصد محصوالت خود را از بین محصوالت ایرانی انتخاب نمایند.( این امر گویای این است كه ایران با اولویت روی بازاریابیشبکهای، برنامهریزی نموده تا بتواند اهرم قدرتمندی در راستای حمایت ملی از محصوالت ملی داشته باشد.
   4 )عضویت در سازمان تجارتِ جهانیWTO ،بر طبق قوانین بین المللی كشورهایی كه میخواهند عضو WTO باشند باید زیرساختهای الزم را دارا باشند كه یکی از این موارد پذیرفتن بازاریابی‌شبکه‌ای به عنوان یک تجارت رسمی میباشد.
   نتیجه : به دلیل چهار موردِ كلی بیان شده در بالا به اين نتیجه ميرسیم كه اين صنعت براي كشور عزيزمان بسیار سودآور بوده و احتمال لغو فعالیت صنعتِ بازاريابی‌شبکه‌ای در كشور ايران بسیار ضعیف و حتي بعید ميباشد.

 8. آیا تضمینی برای واریز پورسانت ها و کالاهای سفارش داده شده در شرکت تلفیق و هنر وجود دارد؟

  • تمامی فیشهای واريزيِ پورسانتها و نیز تمامي فاكتورهای تحويل كالا، بر روی صفحه اختصاصی شما در سايت
   شركت موجود بوده و شركت تحتِ نظارتِ اتحاديه ميباشد. از طرفی ديگر از آنجا كه شرط رشدِ شركت در افزايش تعداد
   فروشندگان و خريداران آن ميباشد، پس حتی اگر نظارت قانوني هم وجود نداشت باز هم به نفع خود شركت بود كه رضايت
   بازاريابان و نیز مشتريانِ خود را فراهم آورد.

 9. آیا فعالیت شرکت تلفیق و هنر هرمی است ؟

  • به گفته كمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) شركتِ هرمی شركتی است كه به اعضایش حق كمیسیون میدهد
   تا افراد جدید را وارد كنند. شركتهای هرمی محصولی را نمیفروشند و پولهای مشتریان را در یکجا جمع میكنند و با آن
   كاری انجام نمیدهند. این شركتها در اكثر كشورهای دنیا از جمله ایران غیرقانونی هستند؛ و چون در ازای جذب افراد پول
   میدهند به طور اجتنابناپذیری فرو خواهند پاشید و وقتی هرم فروپاشی كند، به جز عدهای كه در باالی هرم هستند همه دستِ
   خالی میمانند یا به عبارتی پول خود را میبازند.
   FTC میگوید داشتن محصول، قانونی بودن شركت را تائید نمیكند. بعضی از شركتهای هرمی برای رد گم كردن، خود را
   بازاریابیشبکهای (Marketing Network (معرفی كرده و محصولی را در پلن خود قرار میدهند ولی چون هدفشان فروش
   محصول نیست، قیمت آن بسیار باالتر از بازار آزاد خواهد بود. یا اینکه دریافت محصول در آن شركتها مشروط به فعالیت در
   پلن تجاریشان است كه برای كسانیكه نمیخواهند یا نمیتوانند مشتری پیدا كنند، پول از دست میرود. دو مشخصة بارز
   شركتهای هرمی:
    انبار کردنِ کاال
   كمپانی مشتریان را وادار میكند كه تعداد هر چه بیشتری كاال )عموماً با قیمت بسیار باالیی( بخرند تا درآمد بیشتری داشته
   باشند، حتی اگر نتوانند آن كاالها را به مصرف برسانند. در این صورت افراد رأسِ هرم سود هنگفتی میكنند در حالی كه محصول
   چندانی را به بازار ارائه نکردهاند و محصوالت در زیرزمینها انبار شدهاند.
   عدمِ خرده فروشی ( فروش جزء به مردم )
   به دلیل كیفیت پایین محصوالت و هزینة باالی آنها، در اغلب شركتهای هرمی محصولات فقط بین اعضای داخل هرم توزیع
   میشود، نه بین مردم عادی بیرون از هرم.
   منبع: ویکی پدیا

 10. با سلام
  راستش من طی تحقیقاتی که داشتم هیچ خبری مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این مجموعه نداشتم، حتی سایت ایران هشدار فقط یکبار درباره پلمپ یکی از دفاتر این مجموعه نوشته بود و خود شرکت در حال حاضر دارد فعالیت می کند بدون مشکل که باتوجه به تولید 100% ملی محصولات این مجموعه و افزایش میزان صنعتگران می توان گفت فعالیت این مجموعه برای کشورمان مثبت بوده و قانونی است.
  قیمت محصولات موجود در این سیستم هم باتوجه به نوع کالا و خدماتی که ارائه میدهند مناسب است و قیمت واقعی محصول را پرداخت می‌کنید که البته در این رابطه با فردی که شما را به این سیستم معرفی کرده صحبت کنید تا نمونه محصول خود را به شما ارائه دهد و قیمت گذاری کنید.
  در پایین سوالات کاربران در این رابطه را می توانید مطالعه کنید.
  اگر تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر دارید شماره تماس خود را در بخش نظرات ارسال کنید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ