آزمون های مشاوره اي همگام -آزمون رغبت و توانایی

سوال

سلام. من داخل سایت همگام که می رم. برای آزمون رغبت و توانایی داخل ماژول آزمون های مشاوره ای میشوم ولی هیچ علامت آزمونی نیست. آیا وقتش تمام شده است. یا هنوز ازمونش شروع نشده است. ولی داخل مدرسه گفتند 17بهمن شروع شده ولی علامت آزمونی نیست

0

ارسال یک پاسخ