آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 96 – 97

سوال

آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 96 – 97 را قرار می‌دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-07-11T16:22:00+04:30 1 پاسخ 837 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-07-11T16:27:53+04:30
  این پاسخ ویرایش شده است

  آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 96 – 97

   رتبه در سهمیه  رتبه کشوری  سهمیه قبولی جنسیت  شهر داوطلب  رشته  دانشگاه  نوع دوره
  1724 5977 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  2010 7194 منطقه 1 زن پردیس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  2173 7860 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  2363 8603 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  2386 8725 منطقه 1 مرد مشهد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
  2628 9626 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  2793 10343 منطقه 1 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  2793 10343 منطقه 1 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  3114 11687 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  3129 11730 منطقه 1 زن تبریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  3553 13536 منطقه 1 مرد شیراز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  3871 14857 منطقه 1 زن شیراز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  4030 15560 منطقه 1 مرد تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  4269 16519 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  4506 17382 منطقه 1 مرد تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  4556 17586 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  4580 17675 منطقه 1 زن تبریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
  5762 22936 منطقه 1 زن شیراز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  6086 24284 منطقه 1 مرد تبریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
  6825 27619 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
  7475 30391 منطقه 1 مرد شیراز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  7588 30950 منطقه 1 زن تبریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  25340 125911 منطقه 1 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  3644 8773 منطقه 2 مرد بابل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  3921 9446 منطقه 2 زن رشت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  4568 10985 منطقه 2 زن رامسر هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  4699 11268 منطقه 2 زن مرودشت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  4861 11650 منطقه 2 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  5297 12741 منطقه 2 زن محمدیه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  5310 12786 منطقه 2 زن لار هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  5463 13160 منطقه 2 زن نجف آباد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
  5688 13698 منطقه 2 زن تبریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  5732 13809 منطقه 2 مرد لاهیجان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  5821 14029 منطقه 2 زن رشت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  6200 15000 منطقه 2 زن یزد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  6387 15462 منطقه 2 مرد شیراز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  6411 15524 منطقه 2 زن ملایر هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  6639 16155 منطقه 2 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  6944 16967 منطقه 2 زن بهبهان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  6990 17071 منطقه 2 زن فرخ شهر هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
  7116 17365 منطقه 2 مرد کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  7188 17550 منطقه 2 زن کرمان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  7430 18200 منطقه 2 زن کرمان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  7459 18277 منطقه 2 مرد آمل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
  7587 18600 منطقه 2 مرد ممسنی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  8027 19738 منطقه 2 زن تهران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  8462 20860 منطقه 2 زن اسلام شهر هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  8601 21227 منطقه 2 زن آباده هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
  8955 22148 منطقه 2 مرد یزد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  10229 25446 منطقه 2 زن بابل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
  10250 25501 منطقه 2 مرد شهریار هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  10466 26078 منطقه 2 زن کرمان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  10792 26857 منطقه 2 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  11044 27490 منطقه 2 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  11097 27619 منطقه 2 زن اردبیل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  11427 28425 منطقه 2 زن یزد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  11874 29580 منطقه 2 زن رشت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  12179 30421 منطقه 2 مرد یزد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  12427 31012 منطقه 2 زن خوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
  12497 31177 منطقه 2 زن کرمان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  12615 31449 منطقه 2 زن اردبیل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
  12676 31613 منطقه 2 زن اردبیل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  12821 31969 منطقه 2 زن اردبیل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  12874 32103 منطقه 2 مرد محمودآباد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
  13184 32854 منطقه 2 زن آباده هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  13357 33267 منطقه 2 زن بندرانزلی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  13583 33897 منطقه 2 زن قم هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
  13602 33949 منطقه 2 زن خوی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
  13817 34463 منطقه 2 مرد ارومیه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
  14365 35922 منطقه 2 مرد کازرون هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
  14400 36032 منطقه 2 مرد لاهیجان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
  14563 36462 منطقه 2 مرد آذربایجان شرقی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  16171 40762 منطقه 2 زن مراغه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
  21808 55508 منطقه 2 زن اردبیل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  31449 34927 منطقه 2 زن گرمسار هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
  1653 10077 منطقه 3 زن مهریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  1971 11730 منطقه 3 مرد سیاهکل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  2221 12985 منطقه 3 مرد ملارد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  2789 15560 منطقه 3 زن تویسرکان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  2801 15613 منطقه 3 زن تبریز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
  2923 16155 منطقه 3 مرد شهرقدس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
  3521 18927 منطقه 3 زن قیر و کارزین هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  3551 19037 منطقه 3 زن الوند هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  4240 21935 منطقه 3 مرد خاتم هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  4886 24600 منطقه 3 مرد شهربابک هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  4904 24686 منطقه 3 مرد فریدونشهر هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
  4963 24929 منطقه 3 زن قائمیه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  5147 25744 منطقه 3 زن هشتگرد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
  5241 26104 منطقه 3 مرد مشگین شهر هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  5320 26491 منطقه 3 زن جهرم هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
  5455 27080 منطقه 3 زن بم هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  5536 27375 منطقه 3 زن کرج هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  5607 27689 منطقه 3 مرد نظرآباد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزانه
  5980 29324 منطقه 3 زن گچساران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
  5988 29353 منطقه 3 زن ابرکوه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
  6021 29489 منطقه 3 زن فریمان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
  6081 29681 منطقه 3 زن گچساران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
  6093 29736 منطقه 3 زن ممقان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
  6650 32077 منطقه 3 زن گلوگاه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
  6974 33326 منطقه 3 مرد هشتگرد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
  7056 33645 منطقه 3 زن جعفرآباد هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  7138 33987 منطقه 3 مرد سردشت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
  7269 34489 منطقه 3 مرد ایذه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
  7444 35122 منطقه 3 مرد چالدران هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
  7620 35762 منطقه 3 زن لنگرود هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پردیس خودگردان
  8167 37855 منطقه 3 زن پارس آباد مغان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
  10518 46402 منطقه 3 زن دهدشت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد ظرفیت مازاد
  13839 57881 منطقه 3 مرد رامهرمز هوشبری دانشکده علوم پزشکی آبادان پردیس خودگردان
  13904 58078 منطقه 3 مرد سراوان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
  14015 34959 منطقه 3 مرد آمل هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
  27080 40897 منطقه 3 زن جیرفت هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
  40897 59331 منطقه 3 مرد شهربابک هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه

   

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ