سوال
در دادسرا کفیل شخصی شدم ، با توجه به اینکه به قصد فرار وی مشکوکم آیا می توان قبل از تعیین تکلیف نهایی کفالت خود را پس بگیرم  ؟
حل شده 0
mina 3 سال 1 پاسخ 601 بازدید تازه وارد