سوال
با سلام اینجانب در حوزه های تهران و اصفهان دعوت به مصاحبه برای دکتری برق 97 شده و به مصاحبه رفتم. اهل اصفهان و ساکن اصفهان هستم. اولویت اولم دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود. اولویت دوم نجف آباد و ...
حل شده 0
کاربر مهمان 2 سال 1 پاسخ 308 مشاهده