گزارش
سوال
متن آهنگ بحثی نی از سجادی را قرار می‌دهید ؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
2 روز تازه وارد