سوال
من حدود یک ماه هست منزل خودم را در حضور پدر و مادر همسر و همسرم ترک کردم و اکنون در منزل پرد و مادرم هستم و دادخواست طلاق دادم همسرم میگه به دلیل فرار از خونه ازت شکایت می ...
حل شده 0
mina 4 سال 1 پاسخ 870 بازدید تازه وارد

سوال
من و همسرم با هم دعوا کردیم و ما یک دختر داریم و مهریه من هم یک سکه است شوهرم مارو ول کرد و رفت دنبال زنای خیابونی و یک هفته بعد رفت دادخواست طلاق داد و هفته آینده جلسه ...
حل شده 0
mina 4 سال 4 پاسخ ها 2418 بازدید تازه وارد

سوال
هنگام طلاق توافقی و یا بدون توافق شاهد لازم هست؟ و اینکه حتما باید شاهدهای عقد باشن ؟ یا کس دیگه هم میتونه باشه ؟
حل شده 0
mina 4 سال 1 پاسخ 1070 بازدید تازه وارد

سوال
زوج در عقدنامه به زوجه وکالت در توکیل داده است تا هرزمانی که مایل بود خود را مطلقه کند . آیا این مورد جزء طلاق توافقی است ؟
حل شده 0
mina 4 سال 1 پاسخ 618 بازدید تازه وارد