گزارش
سوال
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه گلستان 97 به چه صورت است و شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد در این دانشگاه به چه شکل است؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
2 سال تازه وارد