سوال
درود وقت بخیر ما دو برادر و دو خواهر هستیم . پدرم مایل به ثبت وصیت نامه محضری است که بجز ۱ سوم اموالش که به خیره بخشیده خواهد شد ما بقی بین دو پسر و دختر مساوی تقسیم شود. من به عنوان ...
حل شده 0
کاربر مهمان 1 ماه

سوال
پدر خانمم ملکی را بنام همسرم و خواهرش سند قطعی زده واز هردوی آنها وکالت بلاعزل وصلح عمری گرفته سئوال بنده این است که بعداز فوت هریک از طرفین چه اتفاقی می افتد و اگر فرزند زودتر از پدرش فوت ...
حل شده 0
کاربر مهمان 10 ماه

سوال
فرزند پسر زودتر از مادر فوت کرد و مادر نیز بعد از چند ماه از فرزند خود فوت کرده، درحال حاضر وراث باقی مانده پسر، همسر و فرزندانش است. حق الرث به چه صورت می‌شود ؟
حل شده 0
کاربر مهمان 1 سال

سوال
پدر من قصد دارد یکی از برادرانم که خارج از کشور زندگی می‌کند را از ارث محروم کند، چطور می‌تواند این کار را انجام دهد ؟
حل شده 0
کاربر مهمان 1 سال

سوال
پدر من فوت کرده و مستمری اش به من و مادرم میرسد، الان سر و کله طلبکار پیدا شده. آیا می‌تونه مستمری مارو توقیف کند؟ چون ما واقعاً مالی نداریم که بهش بدیم منو و مادرم هستیم و همین حقوق
حل شده 0
کاربر مهمان 1 سال

سوال
خونه ای فروختیم وکالتی اما بعد از دادن وکالت به خریدار مادرم فوت فوت کرد. دو دانگ به اسمش بود آیا امضای همه ورثه لازمه یا فقط برگه انحصار وراثت کافیه برای سند زدن اون بنده خدا ؟
حل شده 0
علی اسحاقی 1 سال

سوال
آیا دختری که به فزرند خواندگی قبول شده از پدر و مادر ارث می برد ؟ من شنیدم در صورت شکایت سایر ورثه ارث به فرزند خوانده تعلق نمی گیرد، آیا درست است ؟
حل شده 0
زهرا رافعی 1 سال