سوال
دارو هیوسین برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست خواهشا راهنمایی کنید.
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
دارو یدوکینول برای درمان چه بیماری استفاده می شود و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه