سوال
سلام بنده مدتیه که به بو های ناخوشایند حساسیت زیادی دارم و حالم بد میشه و اوق میزنم و گاهی بالا میارم بوهایی که برای دیگران اینقدر آزار دهنده نیست و اصلا نمیتونم کنترل کنم مشکل از چیه و راهی ...
0
2 ماه تازه وارد

سوال
دارو هالوپریدول برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید .
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
دارو هپارین برای درمان چه بیماری هایی کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید .
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
دارو هماتینیک برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید.
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
قطره چشم هماتروپین برای درمان چه بیماری هایی کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید.
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
دارو هیدرالازین برای درمان چه بیماری به کار می رود و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
دارو هیدروکسی زین برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید .
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
دارو هیدروکلرتیازید بری درمان چه بیماری استفاده می شود و کاربرد آن چیست لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه

سوال
اطلاعاتی درباره کرم هیدروکینون می دهید و عوارض آن به چه صورت است لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 6 ماه