سوال
تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اتریش به چه شکل است و دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم کدام ها هستند ؟ و هزینه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اتریش به چه شکل است ؟
حل شده 0
1 سال پشتیبان برتر