سوال
آیا میشه تو دانشگاه کاردانی پیوسته رشته ای غیر از رشته دبیرستانی که خواندم انتخاب کنم ؟ یعنی این که من کار دانش کامپیوتر خواندم تو دانشگاه می توانم رشته نظری یا رشته دیگه ای بخوانم ؟
حل شده 0
1 سال تازه وارد

سوال
من امسال درکنکور رتبه لازم را برای دندانپزشکی نیاوردم سوالم اینه می تونم به صورت آزاد دررشته دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ثبت نام ودر این رشته ادامه تحصیل بدهم هزینه ترمی وسالیانه به په صورت می باشد وازلحاظ ارزش مدرک تحصیلی ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد