سوال
برگ سبز خودرو که توی تعویض پلاک میدن سندیت داره؟ یعنی اگر محضری نشده باشه خرید خودرو و ماشین به نام شخصی باشه و محضری نباشه برگ سبز چیزی را اثبات میکنه ؟
حل شده 0
1 سال تازه وارد

سوال
هنگام طلاق توافقی و یا بدون توافق شاهد لازم هست؟ و اینکه حتما باید شاهدهای عقد باشن ؟ یا کس دیگه هم میتونه باشه ؟
حل شده 0
1 سال تازه وارد

سوال
پدر من رفته یواشکی یکی از همسایه های مجتمع را صیغه کرده ما هیچکدوم نفهمیده بودیم تا الان که خانمه حامله شده امده سراغ مادر من میگه باید شوهرت عقدم کنه خونه ما محشر کبری شده بابام هم از ترسش ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد