سوال
سلام. من امسال هم آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردم و هم آزمون ارشد. با توجه با رتبه‌م تو ارشد احتمال زیاد روزانه تهران قبول بشم، اگه استخدامی هم قبول شم میتونم هم زمان درسمو ادامه بدم یا باید ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد