سوال
زمین به صورت قولنامه ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است . آخرین فردی که زمین را خریداری نمودهه در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام تنظیم سند ، با توجه به اینکه سندی در کار ...
حل شده 0
1 سال پشتیبان برتر

سوال
مستاجری داریم که می خواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیهه نماید . آیا ایشان می تواند تقاضای پول پیش خود را بنماید ؟
حل شده 1
1 سال تازه وارد

سوال
اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملکی را از لحاظ قانونی مستحکم باشد چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟ آیا مشاورین املاک از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند که اگر مشکلی آید پاسخگو باشند ؟
حل شده 0
1 سال تازه وارد

سوال
مغازه ای داریم که سرقفلی می باشد و به نام پدر بوده ، بعد از فوت پدر سه سال هم تمدید کرده ایم و حال برای تمدید آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظیم نمی کند بلکه به ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد