سوال
به نظر شما دوستان بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران کدام است ؟ در این صفحه نظرسنجی آماده کردیم تا با کمک شما دوستان افرادی که قصد دارند شروع کنند بازاریابی شبکه ای را بهشون بهترین شرکت بازاریابی شبکه ای ...

سوال
مدتی است که یکی از دوستانم من رو به شرکتی به نام عصر ویرا معرفی کرده است، می‌خواستم بدونم آیا فعالیت در این شرکت قانونی است ؟ گویا این شرکت به صورت بازاریابی شبکه ای در حال فعالیت است .