ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

منابع کنکور کارشناسی ارشد 98 دانشگاه آزاد و سراسری

منابع کنکور کارشناسی ارشد 98 دانشگاه آزاد و سراسری یکی از مهم‌ترین عوامل برای آماده شدن برای کنکور کارشناسی ارشد است، اگر منابع درست و دقیق انتخاب کنید خیلی در روند قبولی شما تاثیرگذار خواهد بود و به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه را بگیرید.

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد 98 دانشگاه آزاد و سراسری

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد 98 را با تقسیم گروه های علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی ، هنر و دامپزشکی برای شما آماده کردیم که می‌توانید رشته خود را انتخاب کنید و بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد 98 را مشاهده کنید.

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق عمومی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان عربی منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی منابع کنکور کارشناسی ارشد ایران شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل
منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ منابع کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
منابع کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی ادیان منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد فلسفه منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی
منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مشاوره
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری
منابع کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پایه
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی  منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد شیمی  منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
 منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیک  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
 منابع کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک  منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
 منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی  منابع کنکور کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد آمار  منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی
منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌نانوفناوری نانومواد
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی‌ صنایع  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی در سوانح طبیعی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر صنایع رنگ
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ‌ابزار دقیق‌ و اتوماسیون در صنایع نفت
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن  منابع کنکور کارشناسی ارشد بهداشت ایمنی‌ و محیط‌ زیست  HSE
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی  منابع کنکور کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب  منابع کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی  منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل  منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حاصل خیزی زیست فناوری و منابع خاک  منابع کنکور کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم دام و طیور  منابع کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات  منابع کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی  منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر
 منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری  منابع کنکور کارشناسی ارشد رادیو
 منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری  منابع کنکور کارشناسی ارشد تصویر متحرک انیمیشن
 منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری  منابع کنکور کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 منابع کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی  منابع کنکور کارشناسی ارشد تصویرسازی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش  منابع کنکور کارشناسی ارشد عکاسی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد سینما  منابع کنکور کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد تولید سیما منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
 منابع کنکور کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی منابع کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری
 منابع کنکور کارشناسی ارشد بازیگری  منابع کنکور کارشناسی ارشد فرش
 منابع کنکور کارشناسی ارشد تهیه کنندگی  منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
 منابع کنکور کارشناسی ارشد نقاشی

اصلاحیه مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98

4 آذر 97

طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش اصلاحاتی در برخی مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98 صورت گرفته است .

متن اطلاعیه بدین شرح است :

پیرو انتشار اطلاعیه مورخ 97/07/15 در خصوص جداول رشته‌ های امتحانی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 ، به اطلاع كلیه متقاضیان آزمون مزبور می‌ رساند تغییراتی در مفاد جداول برخی از رشته‌های امتحانی به شرح ذیل صورت گرفته است . بدیهی است جداول نهایی به صورت كامل در دفترچه ثبت‌ نام کارشناسی ارشد 98 درج خواهد شد .

برای دانلود اصلاحیه مجموعه ها و مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98 کلیک کنید .

منبع : سازمان سنجش

خرید ادکلن

دیدگاه ها ( 8 )

  1. Visitor Rating: 5 Stars

  2. Visitor Rating: 5 Stars

  3. Visitor Rating: 5 Stars

  4. Visitor Rating: 5 Stars

  5. سلام میشه بگید زمان ثبت نام کی هست؟من توی ثبت نام ارشد 98 تحصیلیکو خوندم زده جمعه 16 آذر درسته؟به نظرم امسال سازمان سنجش توی اطلاع رسانی خیلی ضعیف عمل کرده هرجا ی چیزی زده

  6. سلام، این منابع که قرار دادید برای کنکور کارشناسی ارشد 98 تمام رشته ها کافی است؟

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )