ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از لغو قانون حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد خبر داد .

محمدرضا آهنچیان با اشاره به لغو قانون « حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد » گفت : وقتی آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود ، در آخرین بند آن ، لغو آیین نامه های قبلی اعلام می شود .

وی افزود : چون آیین نامه های قبلی ابلاغ شده ، بنابراین از تاریخ ابلاغ آیین نامه جدید دیگر آیین نامه های قبلی اعتباری ندارند و آیین نامه مذکور برای همان سالی بوده که ابلاغ شده ، در ضمن چگونگی اجرای آن نیز تابع شرایطی بوده است .

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی یادآورشد : درباره اجرای بند مذکور آیین نامه قبلی نیز باید بگویم ، برخی دانشگاه‌ها « حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد » را در شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی خود مطرح کردند ولی این بند به دلیل اعتراضی که دانشجویان براساس عدالت آموزشی داشتند اجرایی نشد .

وی ادامه داد : براساس این قانون اگر دانشجویی نمی توانسته بنا به شرایط و دلایلی یک یا چند درس را پاس کند ، می توانست سال دیگر درس های مذکور را پاس کرده و نمره قبولی و بالایی را کسب کند که همان نمره دوم و بالای دانشجو در کارنامه قرار می گرفت .

آهنچیان افزود : این درحالی بود که دانشجویان دیگر که در امتحان حاضر بوده و نمره متوسطی کسب کرده بودند همان نمره متوسط در کارنامه آنها درج می شد که پایین تر از نمره دوم دانشجویی بود که دوبار امتحان داده بود . در ضمن تنها نمره قبولی دانشجو در کارنامه درج می شد و این مسئله عدالت آموزشی را زیرسئوال می برد .

وی ادامه داد : برای همین اعتراض زیادی به این بند آیین نامه کارشناسی ارشد به ویژه توسط دانشجویان استعداد درخشان وارد می شد که منجر به لغو قانون « حذف نمره مردودی از معدل کارشناسی ارشد » شد .

براساس آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵-۹۴ ، دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس ، نمره قبولی کسب نکند ، چنانچه در نیمسال های بعدی ، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند ، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود .

منبع : مهر

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )