ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

ضوابط نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

اتمام دوره کارشناسی ارشد مشروط به ارائه پایان نامه بر اساس ضوابط آموزشی می باشد .

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برای اتمام دوره تحصیلی خود باید پایان‌ نامه ارائه دهند و در ارائه این تحقیق باید ضوابط آموزشی آن را رعایت کنند .

براساس قوانین دانشگاه‌ ها در دوره کارشناسی ارشد ، دانشجویان این دوره قبل از نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان‌ نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کنند .

شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از مؤسسه یا در رشته‌ هایی که عضو هیأت یا مرتبه استادیاری وجود نداشته باشد طبق شیوه‌ نامه مؤسسه انجام می‌ شود .

انتخاب استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی از اعضای هیأت علمی همان گروه یا خارج از مؤسسه امکان‌ پذیر است .

دانشجو پس از تدوین پایان‌ نامه و تأیید استاد راهنما موظف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داوران از پایان‌ نامه خود دفاع کند .

نمره پایان‌ نامه در میانگین کل محاسبه نمی‌ شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به این شرح انجام می‌ شود . مردود ( کمتر از ۱۴ ) ، متوسط ( ۱۴-۱۵/۹۹ ) ، خوب ( ۱۶-۱۷/۹۹ ) و خیلی خوب ( ۱۸ – ۱۸/۹۹ ) است .

ملاک دانش‌آموختگی ، داشتن میانگین حداقل ۱۴ براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان‌ نامه است . چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان‌نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌ شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد از درس‌ هایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است ، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل برساند در صورت اجازه دفاع از پایان‌نامه به وی داده می‌ شود .

چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان‌ نامه اقدام به تخلف علمی کند و این موضوع از سوی مؤسسه اثبات شود ،‌ از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می‌ کند .

احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان‌ نامه از سوی مؤسسه منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادرشده خواهد شد .

منبع : آنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )